rozporzadzeniescreen z www.gov.pl

Jak zauważyli czytelnicy, w rozporządzeniu nie ma wzmianki o sporcie wyczynowym lub amatorskim.

to sformułowanie ze strony gov.pl jest totalnie sprzeczne z bieżącym rozporządzeniem: str. 15/16 rozporządzenia wg Dziennika Ustaw: paragraf 27 punkt 3 podpunkt 11 mówi o tym, że nakaz maseczki nie stosuje się dla osoby sędziego, trenera i uprawiającej sport, bez rozróżnienia jak na stronie gov, czy to amator, czy wyczynowiec. a strona gov nie jest wykładnią prawa i nie wiadomo na czym bazuje... https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000175801.pdf...  -  napisała na FB Dagmara Vege Runners

 rozporzadzenie2Fragment ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2020r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (zakreślony wiersz: §27, pkt. 11, s.16)

Z lektury rozporządzenia wynika, że wpis na stronie rządowego centrum legislacji ("Aktualne zasady i ograniczenia"), może być jedynie daleko idącą interpretacją, która nie ma pełnego umocowania prawnego. Jak zwykle czas pokaże, co stanie się obowiązującą normą. Jednak na chwilę obecną, trudno nie mówić o chaosie informacyjnym. Potęgują to wyroki sądów, uchylające mandaty za brak maseczek. A co z karami administracyjnymi, w przypadku uchylenia mandatu... itp.

Jak zauważył Paweł Mering z portalu prawniczego Bezprawnik.pl:

Wykładnia językowa tego przepisu nie pozwala rzecz jasna na pełne zrozumienie go. W sieci mnóstwo jest żartobliwych stwierdzeń, jakoby bycie osobą kiedykolwiek uprawiającą sport całkowicie zwalniało z obowiązku zakrywania ust i nosa. Wątpliwe jest także odpowiednie rozumienie pojęcia sędziego, czy trenera (...) Wskazana przez Artura Dziambora kwestia grania w szachy bez maseczki na pokładzie samolotu jest jednak problematyczna – przepisy na to na pierwszy rzut oka faktycznie pozwalają.