Korona Himalajów i Karakorum - Lhotse - 27.05.2020

Wyniki
Klasyfikacja generalna po dwóch biegach