5 km

Wyniki - open
Wyniki - kobiety

10 km

Wyniki - open
Wyniki - kobiety