5 km

Wyniki - open
Wyniki - kobiety

10 km
Wyniki - open
Wyniki - kobiety