Puszczygór - 55 km

Wyniki - open
Wyniki - kobiety

Puszczygór Dokrętka - 60 km

Wyniki - open

Puszczygórka 15 km

Wyniki - open
Wyniki - kobiety