Mieczysław Szynkarowski: Z dużą przyjemnością informujemy, że do dnia 25.05.2012 zostało nadanych 1036  numerów startowych ,  natomiast wypełniono łącznie 1877 formularzy (wśród zgłoszonych również goście z zagranicy).  Wraz z końcem maja mija I terminu zapisów oraz możliwości umieszczenia zdjęcia maratończyka na numerze startowym. Zawodnicy, których zgłoszą się po 31.05.2012 będą mieli zagwarantowany numer startowy ze swoim nazwiskiem. Za formalne zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej na konto bankowe.

Zgłoszenia do udziału w 30. Jubileuszowym Hasco-Lek Wrocław Maratonie przyjmowane są:
•     w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Maratonu www.wroclawmaraton.pl
•    osobiście w dni powszednie w Biurze Maratonu na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu przy al. I. J. Paderewskiego 35 wejście A pokój 10 w godz. od 10.00 do 18.00.
•    pocztą na adres Biura Maratonu lub faksem pod nr (+48) 71/348 20 89 , dokonane na kartach zgłoszenia 30. Jubileuszowego Hasco-Lek Wrocław Maratonu, które można pobrać ze strony internetowej organizatora lub osobiście w Biurze Maratonu (dopuszczalne kserokopie).

Zapraszamy również na niedawno uruchomiony fanpage 30. Jubileuszowego Hasco-Lek Wrocław Maratonu
{moscomment}