Rozmowa z Jurkiem Skarżyńskim, zarejestrowana 17.03.2007.