Monika Prendke: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji przyłączają się do akcji Uniwersytetu Ekonomicznego i gorącą zachęcają biegaczy do wypełnienia anonimowej ankiety.

Tak naprawdę jeszcze niewiele, a środowisko biegaczy w Polsce jest coraz większe. Kim są, dlaczego biegają, jak trenują, jakimi są biegaczami i wiele innych pytań pozostaje nadal bez odpowiedzi. Szanowne biegaczki i biegacze, weźcie udział w badaniu, które pozwoli znaleźć odpowiedzi na te i wiele innych pytań. Każdy, udzielając odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania będzie miał swój wkład w dalszy rozwój tej dyscypliny sportu, a przecież na tym nam wszystkim zależy.  

Celem, prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ogólnopolskich badań jest ustalenie motywów, oczekiwanych korzyści oraz zaangażowania w uprawianie biegów, określenie preferencji biegaczy w zakresie programów treningowych, startów w zawodach, sprzętu sportowego, identyfikacja źródeł poszukiwanych informacji na temat biegania i imprez biegowych.

Prosimy wypełnić anonimową ankietę znajdującą się pod linkiem:
http://badaniebiegaczy.ankietka.pl/

To pierwsze w Polsce, zakrojone na tak szeroką skalę badania, ich wyniki będą udostępnione biegaczom na portalach internetowych, opublikowane w formie raportu, prezentowane i dyskutowane na konferencjach naukowych.  
 
 

{moscomment}