Dział poświęcony imprezie
Strona zawodów

Monika Prendke: Informujemy, że po otrzymaniu w dniu 24 października 2012 roku z Instytutu Sportu – Zakład Badań Antydopingowych w Warszawie wyników kontroli, stwierdzono, że badane próbki A dały pozytywny wynik dla dwóch zawodników 13. Poznań Maratonu. W związku z powyższym przedłuża się okres ogłoszenia wyników oficjalnych. Obecnie trwa procedura wyjaśniająca. O wynikach kontroli antydopingowej zostały powiadomione:WADA, IAAF, EA, PZLA.

{moscomment}