Strona zawodów
Dział poświęcony Warsaw Orlen Marathon
 

Jak doskonale wiecie Orlen Warsaw Marathon  będzie miał rangę 83. Mistrzostw Polski w Maratonie Mężczyzn. Polski Związek Lekkiej Atletyki ogłosił właśnie regulamin, którego treść prezentujemy poniżej.  Prawo uczestnictwa mają zawodnicy  z  licencją  wydaną  przez  PZLA i opłaconą  na rok  2013, ale też.... każdy mężczyzna powyżej 18 roku życia uczestniczący w Orlen Warsaw Marathon posiadający obywatelstwo RP, zgodnie z uchwałą podjętą przez Zarząd PZLA przyznającą uczestnikom Maratonu jednorazową licencję. Tym samym przy niewielkim zaangażowaniu jest okazja być klasyfikowanym w oficjalnych Mistrzostwach Polski w maratonie. Przyzwoity wynik też by się pewnie przydał:) Rejestracja internetowa trwa do 17 kwietnia!

83. Mistrzostwa Polski w Maratonie Mężczyzn

 1. Kierownictwo: Polski Związek Lekkiej Atletyki
 2. Organizator: LIVE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-657) przy ul. Wielicka 36
 3. Termin i miejsce: 21 kwietnia 2013 r. (niedziela) – Warszawa
 4. Prawo uczestnictwa w Mistrzostwach Polski Mężczyzn w Maratonie mają:
  1. Zawodnicy  z  licencją  wydaną  przez  PZLA i opłaconą  na rok  2013, posiadający obywatelstwo RP, będący członkami klubu posiadającego aktualną na rok 2013 licencje PZLA i spełniający wymogi wymienione w §1 przepisów udziału w zawodach PZLA.
  2. Każdy mężczyzna powyżej 18 roku życia uczestniczący w ORLEN Warsaw Marathon posiadający obywatelstwo RP, zgodnie z uchwałą podjętą przez Zarząd PZLA przyznającą uczestnikom Maratonu jednorazową licencję.
 5. Zgłoszenia:
  1. Poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.orlenmarathon.pl do dnia 17.04.2013 r.
  2. Osobiście w Biurze Zawodów na terenach zewnętrznych przy Stadionie Narodowym w dniach 18-20.04.2013 r.
 6. Limit czasu:
  1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 06h:00min:00s.
 7. Noclegi i wyżywienie:
  1. Organizator gwarantuje nocleg i wyżywienie zaproszonym zawodnikom.
  2. Pozostali  uczestnicy  Mistrzostw  Polski  mogą  składać  zamówienie  na  noclegi  na  zasadach i w terminie określonym w ofercie noclegowej Organizatora na stronie internetowej ORLEN Warsaw Marathon.
 8. Nagrody:
  1. Klasyfikacja klubowa PZLA (zawodnicy wymieni w p.4a): za zajęcie miejsc I – III
   w Mistrzostwach Polski zawodnicy otrzymują medale.
  2. Klasyfikacja otwarta Mistrzostw Polski (zawodnicy wymieni w p.4a i 4b): nagrody dla uczestników Mistrzostw Polski w Maratonie określone są w Regulaminie ORLEN Warsaw Maraton.
  3. Pozostałe nagrody określone są w Regulaminie ORLEN Warsaw Marathon.
 9. Weryfikacja:
  1. Uczestnicy  Mistrzostw  Polski  podczas  weryfikacji w Biurze Zawodów w dniach
   17 - 20.04.2013 r. podpisują zobowiązanie o przestrzeganiu Regulaminu i starcie na własną odpowiedzialność. Ponadto wyrażają  zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
  2. Zawodnicy PZLA podczas weryfikacji w Biurze Zawodów w dniu 20.04.2013 r. przedstawiają:  aktualne badania lekarskie, ważną na rok 2013 licencję zawodnika oraz kopię licencji klubowej.
 10. Opłaty startowe:
  1. Zgodnie  z  regulaminem  PZLA  z  opłat  startowych  zwolnieni  są  uprawnieni  zawodnicy
   (patrz pkt. 4 a) oraz uczestnicy, którzy w dniu startu będą mieli ukończone 70 lat. Wymienione powyżej osoby muszą przesłać zgłoszenie w regulaminowym terminie do 17.04.2013 r.
  2. Pozostali uczestnicy Maratonu wnoszą opłatę startową zgodnie z Regulaminem ORLEN Warsaw Maraton.
{moscomment}