Punkty krwiodawstwa, które zajmują się badaniem krwi od przyszłych dawców szpiku:

Wojskowy Instytut Medyczny
Ul. Szaserów 128 Warszawa
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Ul. Lindleya 4 Warszawa
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny AM
Ul. Banacha 1 a, Warszawa 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Ul. Raciborska 15,Katowice

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Ul. Wielicka 265, Kraków

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Ul. Marcelińska 44, Poznań

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 w Szczecinie
Ul. Powstańców Wlkp. 72, Szczecin

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Ul. I Armii Wojska Polskiego 8, Lublin

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
Ul. Rudolfa Weigla 12, Wrocław

Akademickie Centrum Kliniczne Szpital AM w Gdańsku
Zakład Immunopatologii

Ul. Dębiki 7, Gdańsk

ZOZ Centralny Szpital kliniczny Uniwersytetu Medycznego
Ul. Czechosłowacka 8/10, Łódź

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M.Kopernika
Ul. Pabianicka 62,  Łódź{moscomment}