Dział poświęcony zawodom
Strona zawodów
Strona WOSiR
Regulamin - 10 km
Regulamin - 5 km


Wojciech Jóźwik: W dniach 7-10 lipca 2011 r. na zlecenie agencji ComPress instytut badawczy TNS OBOP zrealizował badania dotyczące stanu wiedzy Polaków o Powstaniu Warszawskim. Pretekstem do realizacji badań stała się kolejna edycja Biegu Powstania Warszawskiego organizowanego przez Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Aby potwierdzić jak ważne są wydarzenia o charakterze sportowo-społecznym do których należy Bieg Powstania Warszawskiego agencja ComPress przy wsparciu PKO Banku Polskiego zleciła badanie stanu wiedzy Polaków o tym wydarzeniu. „Przystępując do badania chcieliśmy się dowiedzieć jaki jest poziom świadomości Polaków o Powstaniu Warszawskim. Wykonując po kilku latach podobne badanie będziemy mieli wiedzę jak świadomość naszych rodaków się zmieniła." - mówi Marcin Kuriata z WOSiR-u.

Pierwsze pytanie jakie zadaliśmy Polakom to:

„ Z czym kojarzy się Panu/Pani data 1 sierpnia 1944 roku?". Okazało się że jedynie co trzeci Polak (36%) datę 1 sierpnia 1944 r. kojarzy z wybuchem Powstania Warszawskiego. Zdecydowana większość ankietowanych (59%) nie ma żadnych skojarzeń związanych z tą datą. Więcej poprawnych odpowiedzi (63%) było wśród ludzi z wyższym wykształceniem i w grupie wiekowej powyżej 40 lat.

Kolejne zadane pytanie dotyczyło sposobu upamiętniania wydarzenia - „ W jaki sposób upamiętnia Pan/Pani rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego?". Tutaj ankietowani (18%) wskazywali na oglądanie relacji telewizyjnej upamiętniającej wydarzenie. 71 % badanych nie robi nic w celu upamiętnienia wydarzenia.

W trzecim pytaniu „Jakie zna Pan/Pani argumenty za lub przeciw wybuchowi Powstania?" ankietowani (11%) wskazywali jako argumenty za wybuchem Powstania:„jest ważne, żeby walczyć o swój kraj, zachowywać się patriotycznie" i „powstanie podtrzymywało ducha narodu polskiego" (9 %). Najczęściej wymieniane argumenty przeciw wybuchowi Powstania Warszawskiego to: „ zginęło wielu cywili, Niemcy wymordowali ludność Warszawy" (10%) oraz „w konsekwencji została zniszczona Warszawa" (7%). 

Ogólny wniosek jest taki, że poziom wiedzy o Powstaniu Warszawskim jest niski. Aby ten stan zmienić organizatorzy XXI Biegu Powstania Warszawskiego stawiają przede wszystkim na edukacyjny charakter wydarzenia. O tym wszystkim będzie można się przekonać 30 lipca o godz. 21.00 na trasie biegu.

Badania realizowano na terenie całego kraju w ramach cyklicznego projektu Omnimas na losowej reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 15 lat i więcej. Respondenci zostali przebadani techniką wywiadów bezpośrednich.

 {moscomment}