Fotorelacja 2021 / Fotorelacja 2019 / Fotorelacja 2018
Strona zawodów
Dział poświęcony imprezie - Cracovia Półmaraton

zapisy krakow pol

ZIS Kraków: Przypominamy, że do 6 października (czwartek) włącznie można zgłaszać się drogą internetową do udziału w 8. Cracovia Półmaratonie Królewskim i rywalizacji na 5 km pod hasłem „Biegiem do Igrzysk”, które odbędą się 16 października, a także zapisywać dzieci do Mini Mini Kraków Run – czyli biegów dla najmłodszych zaplanowanych dzień wcześniej, 15 października. Są jeszcze miejsca na listach startowych, dostępne są również zawierające koszulkę techniczną marki ASICS pakiety startowe premium 8. Cracovia Półmaratonu Królewskiego.

Zapisy do 8. Cracovia Półmaratonu Królewskiego

Zgłoszenia internetowe do 8. Cracovia Półmaratonu Królewskiego przyjmowane są TUTAJ. Przed rejestracją, prosimy zapoznać się z REGULAMINEM biegu. 

Zapisy drużynowe

Istnieje możliwość zapisów drużynowych – przewidzianych dla minimum dziesięcioosobowych grup. Szczegóły na temat zasad znajdują się TUTAJ.

Nowość – voucher prezentowy dla zawodnika

Wprowadzona została możliwość zakupu vouchera – prezentu dla zawodnika. Szczegóły dotyczące wniesienia opłaty startowej dla innej osoby można znaleźć TUTAJ. Vouchery można zakupić do momentu zakończenia zapisów internetowych.

Warunki uczestnictwa

Ustalony został limit startujących – 7000 zawodników oraz limit pakietów premium (z koszulką techniczną marki ASICS) – 5000.

W biegu mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu 16 października 2022 roku ukończą 18 lat.

Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki i uiszczenie opłaty startowej bezpośrednio po dokonaniu rejestracji. W przypadku braku wniesienia opłaty startowej rejestracja uznawana jest za nieważną.

Zgłoszenia i opłata startowa

Do 6 października włącznie zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zamieszczony TUTAJ. W Biurze Zawodów zapisy będą możliwe w dniach 14-15 października.

Weryfikacja i odbiór pakietu startowego możliwe są wyłącznie w Biurze Zawodów (dopuszczalny jest odbiór pakietu startowego przez pełnomocnika, którego dane można uzupełnić w formularzu do dnia 13 października 2022 roku). Szczegóły TUTAJ.

Opłata startowa:
160 złotych – do 6.10.2022 pakiet standard (bez koszulki)
200 złotych – do 6.10.2022 pakiet premium (pakiet standard + koszulka)

240 złotych – 14.10.2022-15.10.2022 w Biurze Zawodów, pakiet standard (bez koszulki), w przypadku niewyczerpania limitu startujących
280 złotych – 14.10.2022-15.10.2022 w Biurze Zawodów, pakiet premium (pakiet standard + koszulka), w przypadku niewyczerpania limitu startujących oraz limitu pakietów premium.

Nie ma możliwości dokupienia w późniejszym terminie koszulki do pakietu standard.

Rozmiarówkę koszulek można znaleźć TUTAJ.

5 tka kracow

Zapisy do „Biegiem do Igrzysk”

Zapisy internetowe do rywalizacji na 5 km pod hasłem „Biegiem do Igrzysk” przyjmowane są TUTAJ. Przed rejestracją prosimy zapoznać się z REGULAMINEM biegu.

Warunki uczestnictwa

Ustalony został limit startujących – 1000 zawodników.

W biegu będą mogły wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu 16 października 2022 roku ukończą 13 lat. Do mety powinno się dotrzeć w regulaminowym czasie 40 minut.

Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki i uiszczenie opłaty startowej bezpośrednio po dokonaniu rejestracji. W przypadku braku wniesienia opłaty startowej rejestracja uznawana jest za nieważną.

Zgłoszenia i opłata startowa

Do 6 października włącznie zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zamieszczony TUTAJ. W Biurze Zawodów zapisy będą możliwe w dniach 14-15 października.

Zgłoszenia zawodników niepełnoletnich:
- zgłoszenia zawodnika niepełnoletniego dokonuje rodzic/opiekun prawny,
- w zgłoszeniu należy podać wszystkie wymagane dane oraz zaznaczyć wymagane zgody,
- rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do podania swoich danych kontaktowych. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji tych danych i kontakt z rodzicem/opiekunem prawnym w celu weryfikacji poprawności zgłoszenia.

Voucher prezentowy dla zawodnika

Istnieje możliwość zakupu vouchera – prezentu dla zawodnika. Szczegóły dotyczące wniesienia opłaty startowej dla innej osoby można znaleźć TUTAJ. Vouchery można zakupić do momentu zakończenia zapisów internetowych.

Opłata startowa:
60 złotych – do dnia 6 października
100 złotych – w Biurze Zawodów w dniach 14-15 października

Weryfikacja i odbiór pakietu startowego możliwe są wyłącznie w Biurze Zawodów (dopuszczalny jest odbiór pakietu startowego przez pełnomocnika, którego dane można uzupełnić w formularzu do dnia 13 października 2022 roku). Szczegóły TUTAJ.

Koszulka

Koszulka dostępna jest w każdym pakiecie startowym.

W pakietach startowych znajdują się bawełniane koszulki w różnych kolorach. Nie ma możliwości wyboru koloru koszulki, zarówno podczas rejestracji, jak i podczas odbioru w Biurze Zawodów. Kolory przydzielane są losowo.
Nie ma możliwości zakupu koszulki bez zakupu pakietu startowego oraz zakupu dodatkowej, kolejnej koszulki do zakupionego pakietu.
Po dokonaniu opłaty startowej nie ma możliwości zmiany rozmiaru koszulki wskazanego w formularzu rejestracyjnym.
Liczba koszulek w każdym rozmiarze jest ograniczona. Brak informacji o jakimś rozmiarze w formularzu zgłoszeniowym oznacza, że limit danego rozmiaru się wyczerpał.
Koszulki w Biurze Zawodów wydawane są na podstawie rozmiaru wskazanego w formularzu rejestracyjnym, bez możliwości zmiany zadeklarowanego rozmiaru podczas odbioru, do momentu wyczerpania zapasów danego rozmiaru.
Nie ma możliwości wymiany koszulki po zakończeniu imprezy w żadnym przypadku.

minimini krakow

Zapisy do Mini Mini Kraków Run

Zgłoszenia internetowe do Mini Mini Kraków Run przyjmowane są TUTAJ. Przed rejestracją, prosimy zapoznać się z REGULAMINEM biegu. 

Zgłoszenia i opłata startowa

Do 6 października włącznie zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zamieszczony TUTAJ. W Biurze Zawodów zapisy będą możliwe w dniu 14 października.

Za ważne zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz uiszczenie opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty niezwłocznie po rejestracji, zgłoszenie uznawane jest za nieważne.

Zgłoszenia dokonuje rodzic/opiekun prawny wypełniając formularz zgłoszeniowy, wyrażając zgodę na start  dziecka i składając oświadczenie o  jego stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podczas rejestracji należy wskazać godzinę startu. Po dokonaniu rejestracji nie ma możliwości zmiany godziny startu.
Zgłaszający zobowiązany jest podać w formularzu zgłoszeniowym poprawną datę urodzenia dziecka.
Dzieci zapisane do błędnej kategorii wiekowej, w przypadku, gdy taka sytuacja zostanie wykazana w Biurze Zawodów, będą miały możliwość startu wyłącznie w przypadku, gdy w ich poprawnej kategorii wiekowej będą jeszcze dostępne wolne miejsca.
Weryfikacja zawodników, nadawanie numerów startowych oraz odbiór numerów i pakietów startowych będą odbywać się w Biurze Zawodów. Pakiety startowe odbierają rodzice/opiekunowie prawni. Odbierający powinni posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem, kod QR zawodnika oraz dokument potwierdzający wiek startującego dziecka.

Weryfikacja i odbiór pakietu startowego możliwe są wyłącznie w Biurze Zawodów. Istnieje możliwość odbioru pakietu startowego przez pełnomocnika/osobę upoważnioną, którego/której dane można uzupełnić w formularzu do dnia 6 października 2022 roku. Szczegóły TUTAJ.

Opłata startowa:
- 20 złotych – do dnia 6 października
- 30 złotych – w Biurze Zawodów w dniu 14 października

Podczas biegu nie będzie dokonywany pomiar czasu i nie będą prowadzone żadne klasyfikacje – tego dnia najważniejsze mają być dobra zabawa i rozwijanie sportowej pasji.

Mini Mini Kraków Run odbędzie się z podziałem na kategorie wiekowe, od których uzależniony zostanie dystans do pokonania. W biegu mogą wziąć udział dzieci urodzone w latach 2009-2019 (które do dnia 15.10.2022 r. nie ukończyły 13 roku życia)Limit startujących to łącznie 2000 uczestników. W poszczególnych kategoriach obowiązują natomiast limity cząstkowe.

100 m – „Szkraby” – dla dzieci urodzonych w latach 2018-2019, limit: 400 zawodników.
200 m – „Gagatki” – dla dzieci urodzonych w latach 2016-2017, limit: 400 zawodników.
300 m – „Ancymony” – dla dzieci urodzonych w latach 2014-2015, limit: 450 zawodników.
400 m – „Urwisy” – dla dzieci urodzonych w latach 2012-2013, limit: 450 zawodników.
500 m – „Małolaty” – dla dzieci urodzonych w latach 2009-2011, limit: 300 zawodników.

W kategorii „Szkraby” dopuszczalny jest start jednego rodzica/opiekuna z dzieckiem W pozostałych kategoriach nie ma możliwości startu rodzica/opiekuna z dzieckiem. Każdy zawodnik będzie mógł wystartować tylko jeden raz.

Koszulka

Koszulka dostępna jest w każdym pakiecie startowym.

Nie ma możliwości zakupu dodatkowej, kolejnej  koszulki do zakupionego pakietu.
Po dokonaniu opłaty startowej, nie ma możliwości zmiany rozmiaru koszulki wskazanego w formularzu rejestracyjnym.
Liczba koszulek w każdym rozmiarze jest ograniczona. Brak informacji o danym rozmiarze w formularzu zgłoszeniowym oznacza, że limit danego rozmiaru się wyczerpał.
Koszulki w Biurze Zawodów wydawane są na podstawie rozmiaru wskazanego w formularzu rejestracyjnym, bez możliwości zmiany zadeklarowanego rozmiaru podczas odbioru, do momentu wyczerpania zapasów danego rozmiaru.
Nie ma możliwości wymiany koszulki po zakończeniu imprezy w żadnym przypadku.

Biuro Zawodów wszystkich biegów będzie znajdować się w Małej Hali Tauron Areny Kraków. W dniu imprezy Biuro Zawodów wyłącznie wydaje pakiety startowe – brak możliwości zapisania Uczestnika oraz uiszczenia opłaty startowej.

REKLAMA

poznan maraton 2023