Strona zawodów
Dział poświęcony imprezie - Cracovia Półmaraton

CMjpg
ZIS Kraków:  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące 7. Cracovia Półmaratonu Królewskiego, które są uzupełnieniem do regulaminu biegu.

ODBIÓR PAKIETU STARTOWEGO - Weryfikacja i odbiór pakietu startowego możliwy jest wyłącznie osobiście w Biurze Zawodów.

BIURO ZAWODÓW

Biuro Zawodów znajduje się na poziomie „A” TAURON Areny Kraków przy ul. Stanisława Lema 7 w Krakowie. Czynne w dniach:
15.10.2021 r. (piątek) w godzinach 12:00-20:00
16.10.2021 r. (sobota) w godzinach 10:00-20:00
17.10.2021 r. (niedziela) w godzinach 8:00-9:30

WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

Zawodnik zapisany, opłacony, bez zniżek - zgłasza się do Biura Zawodów do stanowisk weryfikacji – pokazuje QR kod (na telefonie, tablecie lub wydrukowany). Kod zostaje zeskanowany przez wolontariusza, sprawdzane są dane wyświetlone na ekranie, zawodnik otrzymuje numer startowy przypisany kolorem do odpowiedniej strefy czasowej. Po zeskanowaniu kodu na numerze, zostaje przypisany on do zawodnika. Odbiera numer startowy, numer do depozytu, agrafki. Jednocześnie przygotowywany jest pakiet startowy z koszulką w odpowiednim rozmiarze, jeśli została wybrana.

Zawodnik zapisany, opłacony, ze zniżkami lub uczestnik Mistrzostw Fizjoterapeutów - zgłasza się do Biura Zawodów do stanowiska weryfikacji osób niepełnosprawnych i korzystających ze zniżek (KKR3+, pacemakerzy, wolontariusze) – pokazuje QR kod (na telefonie, tablecie lub wydrukowany) oraz dokument uprawniający do zniżki. W przypadku braku uprawnień do zniżki dokonuje dopłaty w Biurze Zawodów. Kod zostaje zeskanowany przez wolontariusza, (sprawdzane są dane wyświetlone na ekranie, zawodnik otrzymuje numer startowy przypisany kolorem do odpowiedniej strefy czasowej). Po zeskanowaniu kodu na numerze zostaje przypisany on do zawodnika. Odbiera numer startowy przypisany kolorem do odpowiedniej strefy startowej, numer do depozytu, agrafki. Jednocześnie przygotowywany jest pakiet startowy z koszulką w odpowiednim rozmiarze, jeśli została wybrana.

Wszyscy zawodnicy posiadający zniżki (Karta Rodzinna) powinni na stanowisku weryfikacji przedstawić wymagany zgodnie z regulaminem dokument.

Wszyscy zwolnieni z opłaty zawodnicy niepełnosprawni, bez względu na rodzaj niepełnosprawności, będą weryfikowani na stanowisku obsługi osób niepełnosprawnych w celu dokładnej weryfikacji dokumentów uprawniających do zwolnienia z opłaty, a przede wszystkim w celu sprawdzenia poprawności przypisania do klasyfikacji. Pozwoli to uniknąć sytuacji złego sklasyfikowania i przyznania nagród w klasyfikacjach osób niepełnosprawnych osobom nie posiadającym orzeczenia.

Jeśli zawodnik:

- nie dostał, zapomniał, nie ma QR kodu - zgłasza się do stanowiska help desk/stanowisko pomocy – otrzymuje kod – następnie jak wyżej
- chce zmienić jakiekolwiek dane w swoim zgłoszeniu - zgłasza się do stanowiska help desk/stanowisko pomocy – dane zostają zmienione – następnie jak wyżej
- chce się zapisać - dokonuje opłaty w kasie, zgłasza się do stanowiska help desk/stanowisko pomocy – zostaje zapisany elektronicznie, dostaje numer startowy – zgłasza się do stanowiska koszulek

DEKLARACJA SZCZEPIENIA

W Biurze Zawodów zawodnicy będą mogli dobrowolnie zgłosić fakt swojego zaszczepienia przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej (od szczepienia powinno upłynąć co najmniej 14 dni).

ZASADY SANITARNE

Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących na dzień startu zaleceń sanitarnych wskazanych przez służby sanitarne oraz Organizatora. Szczegółowe instrukcje zostaną zamieszczone na stronie www.cracoviapolmaraton.pl w późniejszym terminie.

W biegu nie mogą wziąć udziału osoby, które w dniu wydarzenia:
• mają objawy infekcji, w szczególności górnych dróg oddechowych, takich jak katar, kaszel;
• mają temperaturę ciała powyżej 37,5°C;
• przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

PAKIET STARTOWY

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się numer startowy + agrafki, worek na odzież do depozytu + naklejka na worek, materiały informacyjne oraz koszulka w przypadku wyboru pakietu startowego z koszulką.

START

Start 7. Cracovia Półmaratonu Królewskiego nastąpi 17 października 2021 roku (niedziela) o godzinie 10:30 z ul. Lema – przed TAURON Areną Kraków. Brama startowa zostanie zamknięta po ok. 5 minutach od sygnału ostatniego startera.

STREFY STARTOWE

Zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach. Wejście do stref startowych będzie możliwe od godziny 9:30. Przydział do konkretnej strefy następuje według czasu, który biegacz deklaruje przy rejestracji jako zamierzony do osiągnięcia na mecie biegu. Kolejność stref czasowych od linii startu:

A) <1:24:59

B) 1:30:00-1:39:59

C) 1:40:00-1:49:59

D) 1:50:00-1:59:59

E) 2:00:00-2:09:59

F) 2:10:00<

Start odbędzie się w systemie falowym.

SZATNIE/DEPOZYT

Szatnie zlokalizowane są na poziomie „0” w TAURON Arenie Kraków – wejście przez Małą Halę.

Depozyt znajduje się w Małej Hali (poziom „0”). Depozyt przyjmuje rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków z naklejką z numerem startowym (worki i naklejki wydawane będą podczas weryfikacji w Biurze Zawodów).

Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę za okazaniem tego numeru startowego.

Szatnie i depozyt będą czynne w dniu 17.10.2021 r. od godz. 8:30 do 14:30.

Uwaga! Prosimy o niepozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem.

PRYSZNICE

Każdy uczestnik biegu będzie mógł po jego ukończeniu bezpłatnie skorzystać z pryszniców, które znajdują się w TAURON Arenie Kraków na poziomie „0” w strefie szatni. Będą czynne w dniu 17.10.2021 r. od godz. 8:30 do 14:30.

TRASA

Długość trasy półmaratonu wynosi 21,0975 km. Trasę należy pokonać w czasie do 3 godzin tj. do godziny 13:30. Trasa będzie posiadała oznaczone kilometry od 1 do 21 Punkty odżywcze znajdować się będą w okolicy 5, 13 km. Punkty odświeżania znajdować się będą w okolicy 9 i 17km. Za punktami odżywiania i punktami odświeżania będą znajdowały się kabiny WC.

ZAKAZ PRZEBYWANIA NA TRASIE

Ze względów bezpieczeństwa na trasie obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach, wózkach inwalidzkich, innych urządzeniach mechanicznych, z wózkami dziecięcymi w tym biegowymi wózkamioraz ze zwierzętami. Niedozwolone jest również korzystanie z kijów typu nordic walking. Osoby nie przestrzegające powyższych zakazów zostaną zdyskwalifikowane i usunięte z trasy biegu.

NOCLEG

Organizator nie zapewnia noclegu dla zawodników.

NA MECIE

Meta zlokalizowana będzie na płycie głównej w TAURON Arenie Kraków. Po przekroczeniu linii mety, zawodnicy udają się na zewnątrz hali, gdzie każdy finiszujący otrzyma medal, wodę, napój izotoniczny i folię termiczną. Prosimy nie pozostawać w strefie mety zbyt długo i jak najszybciej przesuwać się w stronę wyjścia tak, żeby zrobić miejsce dla następnych finiszujących zawodników.

PAKIET REGENERACYJNY

Każdy zawodnik, który ukończy 7. Cracovia Półmaraton Królewski otrzyma po biegu pakiet regeneracyjny. Pakiet będzie wydawany w strefie regeneracyjnej usytuowanej na parkingu od strony Parku Lotników Polskich.

DEKORACJE ZWYCIĘZCÓW

12:10 - dekoracje najlepszych zawodników oraz zawodniczek 7. Cracovia Półmaratonu Królewskiego w kategorii OPEN
12:30 - dekoracje zawodników w kategorii Mistrzostw Polski Leśników
12:40 - dekoracje najlepszych zawodników w kategorii Mistrzostw Polski Fizjoterapeutów
13:00 - dekoracje najlepszych zawodniczek i zawodników w kategorii niepełnosprawnych z tytułu narządu słuchu – osoby słabo słyszące i osoby z ubytkiem słuchu powyżej 55dB
13:10 - dekoracje najlepszych zawodników w kategorii niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku – B1 i B2

POMIAR CZASU

W 7. Cracovia Półmaratonie Królewskim pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma czip wbudowany w numer startowy. Właściwe zamocowanie numeru startowego wraz z czipem jest warunkiem wystartowania w półmaratonie i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów. Podczas 7. Cracovia Półmaratonu Królewskiego wszelkie klasyfikacje prowadzone będą według czasów netto – liczonych od przebiegnięcia maty na starcie do przebiegnięcia maty na mecie, za wyjątkiem pierwszych 50. finiszujących zawodników, których czas będzie liczony od strzału startera.

Organizatorzy proszą o spokojne ustawianie się na starcie w odpowiednich strefach czasowych, wtedy na trasie będą panowały dobre warunki do sportowej rywalizacji.

KLASYFIKACJE

W 7. Cracovia Półmaratonie Królewskim prowadzone będą następujące klasyfikacje:

Generalna Kobiet i Mężczyzn
w kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn
klasyfikacja generalna zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku (kategorie B1 i B2) w kategoriach kobiet i mężczyzn
klasyfikacja generalna zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu słuchu w kategorii Kobiet i Mężczyzn (kategoria słabosłyszący i z ubytkiem słuchu pow. 55dB)

informacje cpk

CM1jpg