Strona imprezy
Dział poświęcony imprezie - Cracovia Półmaraton

cracovia polmaraton
ZIS Kraków: Ponieważ sytuacja epidemiczna pozwala na coraz śmielsze myślenie o zorganizowanym bieganiu, postanowiliśmy rozpocząć przyjmowanie zgłoszeń do 7. Cracovia Półmaratonu Królewskiego, który odbędzie się 17 października – oczywiście w odpowiednim reżimie sanitarnym i zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Niemniej jednak, po miesiącach oczekiwania ponownie spotkamy się na starcie z naszymi biegaczami! Zapisy do biegu rozpoczną się już 1 lipca.

7. Cracovia Półmaraton Królewski odbędzie się pod hasłem „Na dłuższą metę”. Chcemy w ten sposób podkreślić relacje pomiędzy nami – organizatorami a biegaczami. Pokazać, że jesteśmy ze sobą pomimo wszystko, na dobre i złe, na dłuższą metę – wciąż razem. Mamy z naszymi biegaczami dłuższe i silne, systematyczne relacje pozwalające być razem i wspierać się.

Chcemy też pokazać, że jako organizatorzy sportowego życia w mieście działamy systemowo „na dłuższą metę”, a nie jednorazowo. Organizujemy wydarzenia cykliczne dla biegaczy
i mieszkańców, dbając o ich kondycje fizyczną.

Jednocześnie, hasło ma pokazać, że biegacze również są z nami „na dłuższą metę”, są wierni, wyrozumiali i cierpliwi, chcą być z nami na długo.
To także sposób na pokazanie, że najważniejsza jest wspólna META, bycie razem i osiąganie wspólnych celów! Zdobycie METY Półmaratonu to wspólny SUKCES w trudnym czasie pandemii.

Hasło „Na dłuższą metę” ma również eksponować wartości, które wiążą się z marką Cracovia Półmaratonu Królewskiego, jakimi są trwałość, niezmienność, stabilność. Ma pokazywać powiązania i relacje – sposób, w jaki biegacze są związani z naszą marką. Hasło to pojawi się na koszulkach 7. Cracovia Półmaratonu Królewskiego.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Ustalony został limit startujących – 5.000 zawodników, w tym: limit osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19: 250 osób – zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
Mamy świadomość, że nie wszyscy biegacze mogą być przekonani do takiej formuły biegów. Jednakże my jako organizator wydarzenia – Miasto Kraków – musimy nie tylko rzetelnie przestrzegać rozporządzeń, ale także w szczególny sposób troszczyć się o uczestników naszych wydarzeń sportowych. Chcemy zorganizować bezpieczny bieg – bo zdrowie i bezpieczeństwo uczestników są dla nas priorytetem.

Limit uczestników może ulec zmianie – w przypadku zmiany wytycznych i regulacji dotyczących organizacji imprez w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

cracovia polmaraton 2019 248 33283 1200 800 100
W biegu mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu 17 października 2021 r. ukończą 18 lat.
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika będzie przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie półmaratonu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 3 godzin.
W biegu nie mogą wziąć udziału osoby, które w dniu wydarzenia:
- mają objawy infekcji, w szczególności górnych dróg oddechowych takich jak katar, kaszel;
- mają temperaturę ciała powyżej 37,5o C;
- przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

Zgłoszenia uczestnictwa w 7. Cracovia Półmaratonie Królewskim przyjmowane będą:
- na stronie internetowej biegu od 1 lipca do 6 października 2021 roku lub do dnia, w którym wyczerpany zostanie limit startujących. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej biegu – www.cracoviapolmaraton.pl.
- w Biurze Zawodów w dniach 15-16 października 2021 r. do momentu wyczerpania limitu startujących.
Dokonując zgłoszenia do biegu, zawodnik oświadcza, że jest świadomy zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem oraz że jego stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu.
Weryfikacja zawodników, nadawanie numerów startowych oraz odbiór numerów i pakietów startowych będą odbywać się w Biurze Zawodów.
Weryfikacja i odbiór pakietu startowego możliwy będzie wyłącznie osobiście w Biurze Zawodów.

Opłata startowa:
- 70 złotych – do 31.08.21 pakiet bez koszulki
- 100 złotych – do 31.08.21 pakiet z koszulką
- 100 złotych – 01.09.21-06.10.21 pakiet bez koszulki
- 130 złotych – 01.09.21-06.10.21 pakiet z koszulką
- 200 złotych – 15.10.21-16.10.21 w Biurze Zawodów wyłącznie gotówką, pakiet bez koszulki, do momentu wyczerpania limitu startujących
Wniesienie opłaty startowej możliwe będzie wyłącznie poprzez system płatności PayU do dnia 6 października 2021 roku bezpośrednio po zgłoszeniu uczestnictwa lub gotówką w Biurze Zawodów według stawki obowiązującej w dniu dokonania wpłaty, w przypadku niewyczerpania limitu startujących.
Limit pakietów startowych z koszulką techniczną firmy ASICS wynosi 3500 sztuk, pozostałe 1500 tańszych pakietów startowych nie będzie zawierać koszulki.
KLASYFIKACJA
W 7. Cracovia Półmaratonie Królewskim prowadzone będą następujące klasyfikacje:
- generalna kobiet i mężczyzn;
- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
- w generalna zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku w kategorii kobiet i mężczyzn;
- generalna zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu słuchu w kategorii kobiet
i mężczyzn.
NAGRODY
Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.
Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:
I miejsce – 10 000 złotych
II miejsce – 8 000 złotych
III miejsce – 6 000 złotych
W kategoriach dla osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku oraz tytułu narządu słuchu w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:
I miejsce – 1 500 złotych
II miejsce – 1 000 złotych
III miejsce – 500 złotych

TRASA

Długość trasy: 21,097 km. Trasa będzie posiadać atest PZLA, World Athletics (dawniej IAAF) oraz AIMS. Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu – do 3 godzin. Dokładny opis trasy oraz lokalizacja mety zostaną podane na stronie www.cracoviapolmaraton.pl
w późniejszym terminie.

Trasa będzie miała oznaczone wszystkie kilometry od 1 do 21.
Wszystkie szczegóły odnośnie zasad i formuły biegu będzie można znaleźć w regulaminie 7. Cracovia Półmaratonu Królewskiego, który zostanie opublikowany z chwilą uruchomienia zapisów w dniu 1 lipca 2021 roku.

Informacje dotyczące lokalizacji, godziny oraz przebiegu startu zostaną podane na stronie www.cracoviapolmaraton.pl w późniejszym terminie, podobnie jak szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji, dni i godzin pracy Biura Zawodów.