Strona imprezy
Dział poświęcony imprezie - Cracovia Maraton

cracovia maraton 2022

ZIS Kraków: Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące 19. Cracovia Maraton (w tym rywalizacji zawodników niepełnosprawnych na wózkach) oraz Biegu Nocnego na 10 km, Cracovia Maraton na Rolkach i 15. Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego, które są uzupełnieniem do regulaminów poszczególnych imprez.

19. Cracovia Maraton i 19. Cracovia Maraton dla Zawodników Niepełnosprawnych na Wózkach

ODBIÓR PAKIETU STARTOWEGO

Weryfikacja zawodników, nadawanie numerów startowych oraz odbiór numerów i pakietów startowych będą odbywać się wyłącznie w Biurze Zawodów.

BIURO ZAWODÓW

Biuro Zawodów mieścić się będzie w holu pod trybuną wschodnią Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (Wisły) przy ul. Reymonta 20. Wejście do Biura Zawodów od strony ul. Reymana.

Czynne w dniach:

22.04.2022 r. (piątek) w godzinach 15:00-20:00

23.04.2022 r. (sobota) w godzinach 7:00-20:00

W dniach 22-23 kwietnia (piątek-sobota) udostępniony zostanie parking północny (od strony ul. Reymonta) przy Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana.

Z parkingu będzie można korzystać:

22.04.2022 (piątek) w godzinach 14:30-20:30;

23.04.2022 (sobota) w godzinach 6:30-20:30.

Wjazd na parking na podstawie karty parkingowej. Karta parkingowa do pobrania będzie zamieszczona na stronie www.cracoviamaraton.pl.

WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

Zawodnik zapisany, opłacony, bez zniżek – zgłasza się do Biura Zawodów do stanowisk weryfikacji – pokazuje QR kod (na telefonie, tablecie lub wydrukowany) oraz dokument tożsamości ze zdjęciem. Kod zostaje zeskanowany przez wolontariusza, sprawdzane są dane wyświetlone na ekranie oraz okazane w dokumencie tożsamości, zawodnik otrzymuje numer startowy przypisany kolorem do odpowiedniej strefy czasowej. Po zeskanowaniu kodu na numerze, zostaje przypisany on do zawodnika. Odbiera numer startowy, numer do depozytu, agrafki. Jednocześnie przygotowywany jest pakiet startowy.

W przypadku wątpliwości co do tożsamości zawodnika odbierającego pakiet lub poprawności jego zgłoszenia, zawodnik zostanie skierowany do stanowiska „Centrum pomocy/Help desk” w celu dokładnej weryfikacji zgłoszenia.

Zawodnik zapisany, opłacony, ze zniżkami –  zgłasza się do Biura Zawodów do stanowiska weryfikacji osób niepełnosprawnych i korzystających ze zniżek (KKR3+, osoby zaproszone przez Organizatora, wolontariusze, niepełnosprawni, osoby które ukończyły wszystkie edycje Cracovia Maraton, przewodnicy osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku, posiadacze Korony Maratonów Polskich) – pokazuje QR kod (na telefonie, tablecie lub wydrukowany) oraz dokument uprawniający do zniżki i dokument tożsamości ze zdjęciem. Kod zostaje zeskanowany przez wolontariusza, sprawdzane są dane wyświetlone na ekranie oraz okazane w dokumencie tożsamości, zawodnik otrzymuje numer startowy przypisany kolorem do odpowiedniej strefy czasowej. Po zeskanowaniu kodu na numerze, zostaje przypisany on do zawodnika. Odbiera numer startowy, numer do depozytu, agrafki. Jednocześnie przygotowywany jest pakiet startowy.

W przypadku wątpliwości co do tożsamości zawodnika odbierającego pakiet lub poprawności jego zgłoszenia, zawodnik zostanie skierowany do stanowiska „Centrum pomocy/Help desk” w celu dokładnej weryfikacji zgłoszenia. W przypadku braku uprawnień do zniżki, zawodnik dokonuje dopłaty w Biurze Zawodów.

Wszyscy zawodnicy posiadający zniżki (Krakowska Karta Rodzinna) powinni na stanowisku weryfikacji przedstawić wymagany zgodnie z regulaminem dokument.

Wszyscy zwolnieni z opłaty zawodnicy niepełnosprawni, bez względu na rodzaj niepełnosprawności, będą weryfikowani na stanowisku obsługi osób niepełnosprawnych w celu dokładnej weryfikacji dokumentów uprawniających do zwolnienia z opłaty, a przede wszystkim w celu sprawdzenia poprawności przypisania do klasyfikacji. Pozwoli to uniknąć sytuacji złego sklasyfikowania i przyznania nagród w klasyfikacjach osób niepełnosprawnych osobom nie posiadającym orzeczenia.

Aby umożliwić odbiór pakietu startowego przez upoważnioną osobę, zawodnik podczas rejestracji powinien podać w formularzu zgłoszeniowym dane osoby, którą chce upoważnić do odbioru pakietu. Podane podczas rejestracji dane można zmienić poprzez kontakt z Organizatorem nie później niż do dnia 14 kwietnia 2022 roku. Pełnomocnik na podany numer telefonu otrzyma kod QR zawodnika, który upoważnił go do odbioru pakietu startowego. Podczas odbioru pakietu startowego Pełnomocnik zobowiązany jest okazać kod QR oraz dokument tożsamości.

Jeśli zawodnik:

- nie dostał, zapomniał, nie ma QR kodu  - zgłasza się do stanowiska help desk/stanowisko pomocy – otrzymuje kod – następnie jak wyżej

- chce zmienić jakiekolwiek dane w swoim zgłoszeniu  - zgłasza się do stanowiska help desk/stanowisko pomocy – dane zostają zmienione – następnie jak wyżej

- chce się zapisać -  dokonuje opłaty w kasie, zgłasza się do stanowiska help desk/stanowisko pomocy – zostaje zapisany elektronicznie, dostaje numer startowy – zgłasza się do stanowiska koszulek

DEKLARACJA SZCZEPIENIA

W Biurze Zawodów zawodnicy będą mogli dobrowolnie zgłosić fakt swojego zaszczepienia przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej (od szczepienia powinno upłynąć co najmniej 14 dni).

ZASADY SANITARNE

Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących na dzień startu zaleceń sanitarnych wskazanych przez służby sanitarne oraz Organizatora. Szczegółowe instrukcje zostaną zamieszczone na stronie www.cracoviamaraton.pl w późniejszym terminie.

W biegu nie mogą wziąć udziału osoby, które w dniu wydarzenia:

•   mają objawy infekcji, w szczególności górnych dróg oddechowych, takich jak katar, kaszel;

•   mają temperaturę ciała powyżej 37,5°C;

•   przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

PAKIET STARTOWY

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się numer startowy + agrafki, worek na odzież do depozytu + naklejka na worek, materiały informacyjne oraz koszulka.

START

Start 19. Cracovia Maraton nastąpi 24 kwietnia 2022 roku (niedziela) o godzinie 9:00 z Rynku Głównego – na wysokości ul. Siennej (linia G-H). Brama startowa zostanie zamknięta po ok. 5 minutach od startu zawodników z ostatniej strefy.

STREFY STARTOWE

 • ​<3:00:00 
 • 3:00:01-3:30:00 
 • 3:30:01-3:45:00 
 • 3:45:01-4:00:00 
 • 4:00:01-4:15:00 
 • 4:15:01-4:30:00 
 • 4:30:01-5:00:00 
 • 5:00:01-5:30:00 
 • 5:30:01-6:00:00

Start 19. Cracovia Maraton dla Zawodników Niepełnosprawnych na wózkach nastąpi o godz. 8:40 (startujący na wózkach zawodnicy z niepełnosprawnością muszą pojawić się w strefie startu najpóźniej do godziny 8:20).

SZATNIE/DEPOZYT

Szatnie zlokalizowane będą na płycie Rynku Głównego, od strony Wieży Ratuszowej.

Depozyt będzie znajdował się w namiocie na Rynku Głównym. Depozyt przyjmuje rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków z naklejką z numerem startowym (worki i naklejki wydawane będą podczas weryfikacji w Biurze Zawodów).

Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę za okazaniem tego numeru startowego.

Szatnie i depozyt będą czynne w dniu 24.04.2022 r. od godz. 7:30 do godz. 16:00.

Uwaga! Prosimy o niepozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem.

PRYSZNICE

Każdy uczestnik biegu będzie mógł po jego ukończeniu bezpłatnie skorzystać z pryszniców, które będą znajdować się  na Placu Szczepańskim. Będą czynne w dniu 24.04.2022 r. od godz. 11:00 do godz. 16:00.

TRASA

Długość trasy maratonu wynosi 42,195 km. Trasę należy pokonać w czasie do 6 godzin, tj. do godziny 15:00. Trasa będzie posiadała oznaczone kilometry od 1 do 42. Punkty odżywcze znajdować się będą co około 5 km, począwszy od 5 km. Punkty odświeżania znajdować się będą co około 5 km, począwszy od punktu na 7,5 km. Za punktami odżywiania i punktami odświeżania będą znajdowały się kabiny WC.

Dokładny opis trasy zostanie podany na stronie www.cracoviamaraton.pl w późniejszym terminie.

ZAKAZ PRZEBYWANIA NA TRASIE

Ze względów bezpieczeństwa, na trasie obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych, z wózkami dziecięcymi, w tym wózkami biegowymi oraz ze zwierzętami. Niedozwolone są również: korzystanie z kijów typu nordic walking, bieg bez butów oraz w słuchawkach. Osoby nieprzestrzegające powyższych zakazów zostaną zdyskwalifikowane i usunięte z trasy biegu.

NOCLEG

Organizator nie zapewnia noclegu dla zawodników.

NA MECIE

Meta zlokalizowana będzie na Rynku Głównym na wysokości ul. Siennej (linia G-H). Po przekroczeniu linii mety, zawodnicy otrzymają medal, wodę, napój izotoniczny i folię termiczną.  Prosimy nie pozostawać w strefie mety zbyt długo i jak najszybciej przesuwać się w stronę wyjścia tak, żeby zrobić miejsce dla następnych finiszujących zawodników.

PAKIET REGENERACYJNY

Każdy zawodnik, który ukończy 19. Cracovia Maraton otrzyma po biegu pakiet regeneracyjny. Pakiet będzie wydawany w strefie regeneracyjnej usytuowanej na Rynku Głównym.

DEKORACJE ZWYCIĘZCÓW

11:30 Dekoracje zawodników niepełnosprawnych na wózkach – hand bike i rim push

12:00 Dekoracje zawodników w klasyfikacji generalnej 19. Cracovia Maraton

13:00 Dekoracje zawodników niepełnosprawnych na wózkach – active wheelchair

POMIAR CZASU

W 19. Cracovia Maratonie pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma czip wbudowany w numer startowy. Właściwe zamocowanie numeru startowego wraz z czipem jest warunkiem wystartowania w maratonie i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów. Podczas 19. Cracovia Maratonu wszelkie klasyfikacje prowadzone będą według czasów netto – liczonych od przebiegnięcia maty na starcie do przebiegnięcia maty na mecie, za wyjątkiem pierwszych 50. finiszujących zawodników, których czas będzie liczony od strzału startera.

Organizatorzy proszą o spokojne ustawianie się na starcie w odpowiednich strefach czasowych, wtedy na trasie będą panowały dobre warunki do sportowej rywalizacji.

KLASYFIKACJE

W 19. Cracovia Maraton prowadzone są następujące klasyfikacje:

 • generalna Kobiet i Mężczyzn
 • w kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn
 • Najszybszy Polak i Najszybsza Polka
 • Najstarszy uczestnik
 • klasyfikacja generalna zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku (kategorie B1 i B2) w kategoriach kobiet i mężczyzn
 • klasyfikacja generalna zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu słuchu w kategorii Kobiet i Mężczyzn (kategoria słabosłyszący i z ubytkiem słuchu pow. 55 dB)
 • Zawodników Niepełnosprawnych na wózkach Handbike, RimPush, Active wheelchair  w kategoriach kobiet i mężczyzn

cracovia wozki zapisy

1024x680 BN

Bieg Nocny na 10 km

ODBIÓR PAKIETU STARTOWEGO

Weryfikacja zawodników, nadawanie numerów startowych oraz odbiór numerów i pakietów startowych będą odbywać się wyłącznie w Biurze Zawodów.

BIURO ZAWODÓW

Biuro Zawodów mieścić się będzie w holu pod trybuną wschodnią Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (Wisły) przy ul. Reymonta 20. Wejście do Biura Zawodów od strony ul. Reymana.

Czynne w dniach:

22.04.2022 r. (piątek) w godzinach 15:00-20:00

23.04.2022 r. (sobota) w godzinach 7:00-20:00

Uczestnicy Biegu Nocnego na 10 km mogą bezpłatnie korzystać z udostępnionych parkingów.

W dniach 22-23 kwietnia (piatek-sobota) udostępniony zostanie parking północny (od ul. Reymonta) przy Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana.

Z parkingu będzie można korzystać w godzinach:

22.04.2022 (piątek) w godzinach 14:30-20:30;

23.04.2022 (sobota) w godzinach 6:30-20:30.

Wjazd na parking na podstawie karty parkingowej. Karta parkingowa do pobrania będzie zamieszczona na stronie https://biegnocny.pl.

WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

Zawodnik zapisany, opłacony, bez zniżek – zgłasza się do Biura Zawodów do stanowisk weryfikacji – pokazuje QR kod (na telefonie, tablecie lub wydrukowany) oraz dokument tożsamości ze zdjęciem. Kod zostaje zeskanowany przez wolontariusza, sprawdzane są dane wyświetlone na ekranie oraz okazane w dokumencie tożsamości, zawodnik otrzymuje numer startowy. Po zeskanowaniu kodu na numerze, zostaje przypisany on do zawodnika. Odbiera numer startowy, numer do depozytu, agrafki. Jednocześnie przygotowywany jest pakiet startowy.

W przypadku wątpliwości co do tożsamości zawodnika odbierającego pakiet lub poprawności jego zgłoszenia, zawodnik zostanie skierowany do stanowiska „Centrum pomocy/Help desk” w celu dokładnej weryfikacji zgłoszenia.

Zawodnik zapisany, opłacony, ze zniżkami –  zgłasza się do Biura Zawodów do stanowiska weryfikacji osób niepełnosprawnych i korzystających ze zniżek (KKR3+, osoby zaproszone przez Organizatora, wolontariusze, osoby niepełnosprawne) – pokazuje QR kod (na telefonie, tablecie lub wydrukowany) oraz dokument uprawniający do zniżki i dokument tożsamości ze zdjęciem. Kod zostaje zeskanowany przez wolontariusza, sprawdzane są dane wyświetlone na ekranie oraz okazane w dokumencie tożsamości, zawodnik otrzymuje numer startowy.
Po zeskanowaniu kodu na numerze, zostaje przypisany on do zawodnika. Odbiera numer startowy, numer do depozytu, agrafki. Jednocześnie przygotowywany jest pakiet startowy.

W przypadku wątpliwości co do tożsamości zawodnika odbierającego pakiet lub poprawności jego zgłoszenia, zawodnik zostanie skierowany do stanowiska „Centrum pomocy/Help desk” w celu dokładnej weryfikacji zgłoszenia. W przypadku braku uprawnień do zniżki, zawodnik dokonuje dopłaty w Biurze Zawodów.

Wszyscy zawodnicy posiadający zniżki (Krakowska Karta Rodzinna) powinni na stanowisku weryfikacji przedstawić wymagany zgodnie z regulaminem dokument.

Wszyscy zwolnieni z opłaty zawodnicy niepełnosprawni, bez względu na rodzaj niepełnosprawności, będą weryfikowani na stanowisku obsługi osób niepełnosprawnych w celu dokładnej weryfikacji dokumentów uprawniających do zwolnienia z opłaty, a przede wszystkim w celu sprawdzenia poprawności przypisania do klasyfikacji. Pozwoli to uniknąć sytuacji złego sklasyfikowania i przyznania nagród w klasyfikacjach osób niepełnosprawnych osobom nie posiadającym orzeczenia.

Aby umożliwić odbiór pakietu startowego przez upoważnioną osobę, zawodnik podczas rejestracji powinien podać w formularzu zgłoszeniowym dane osoby, którą chce upoważnić do odbioru pakietu. Podane podczas rejestracji dane można zmienić poprzez kontakt z Organizatorem nie później niż do dnia 14 kwietnia 2022 roku. Pełnomocnik na podany numer telefonu otrzyma kod QR zawodnika, który upoważnił go do odbioru pakietu startowego. Podczas odbioru pakietu startowego Pełnomocnik zobowiązany jest okazać kod QR oraz dokument tożsamości.

Jeśli zawodnik:

- nie dostał, zapomniał, nie ma QR kodu  - zgłasza się do stanowiska help desk/stanowisko pomocy – otrzymuje kod – następnie jak wyżej

- chce zmienić jakiekolwiek dane w swoim zgłoszeniu  - zgłasza się do stanowiska help desk/stanowisko pomocy – dane zostają zmienione – następnie jak wyżej

- chce się zapisać -  dokonuje opłaty w kasie, zgłasza się do stanowiska help desk/stanowisko pomocy – zostaje zapisany elektronicznie, dostaje numer startowy – zgłasza się do stanowiska koszulek

DEKLARACJA SZCZEPIENIA

W Biurze Zawodów zawodnicy będą mogli dobrowolnie zgłosić fakt swojego zaszczepienia przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej (od szczepienia powinno upłynąć co najmniej 14 dni).

ZASADY SANITARNE

Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących na dzień startu zaleceń sanitarnych wskazanych przez służby sanitarne oraz Organizatora. Szczegółowe instrukcje zostaną zamieszczone na stronie  https://biegnocny.pl w późniejszym terminie.

W biegu nie mogą wziąć udziału osoby, które w dniu wydarzenia:

•   mają objawy infekcji, w szczególności górnych dróg oddechowych, takich jak katar, kaszel;

•   mają temperaturę ciała powyżej 37,5°C;

•   przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

PAKIET STARTOWY

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się numer startowy + agrafki, worek na odzież do depozytu + naklejka na worek, materiały informacyjne oraz koszulka.

START

Start Biegu Nocnego na 10 km nastąpi 23 kwietnia 2022 roku (sobota) o godzinie 21:30
z Rynku Głównego – na wysokości ul. Siennej (linia G-H). . Brama startowa zostanie zamknięta po ok. 5 minutach od sygnału startera.

SZATNIE/DEPOZYT

Szatnie zlokalizowane będą w namiocie na płycie Rynku Głównego, od strony Wieży Ratuszowej.

Depozyt będzie znajdował się w namiocie na Rynku Głównym. Depozyt przyjmuje rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków z naklejką z numerem startowym (worki i naklejki wydawane będą podczas weryfikacji w Biurze Zawodów).

Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę za okazaniem tego numeru startowego.

Szatnie i depozyt będą czynne w dniu 23.04.2022 r. od godz. 20:00 do godz. 23:30.

Uwaga! Prosimy o niepozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem.

PRYSZNICE

Każdy uczestnik biegu będzie mógł po jego ukończeniu bezpłatnie skorzystać z pryszniców, które będą znajdować się  na Placu Szczepańskim. Będą czynne w dniu 23.04.2022 r. od godz. 21:30 do godz. 23:30.

TRASA

Długość trasy biegu wynosi 10 km. Trasę należy pokonać w czasie do 1,5 godziny, tj. do godziny 23:00. Trasa będzie posiadała oznaczone kilometry od 1 do 10. Punkt odświeżania znajdować się będzie około 5. km.

Dokładny opis trasy zostanie podany na stronie   https://biegnocny.pl w późniejszym terminie.

ZAKAZ PRZEBYWANIA NA TRASIE

Ze względów bezpieczeństwa, na trasie obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach, wózkach, innych urządzeniach mechanicznych, z wózkami dziecięcymi w tym wózkami biegowymi oraz ze zwierzętami. Niedozwolone są również: korzystanie z kijów typu nordic walking, bieg bez butów oraz w słuchawkach. Osoby nieprzestrzegające powyższych zakazów zostaną zdyskwalifikowane i usunięte z trasy biegu.

NOCLEG

Organizator nie zapewnia noclegu dla zawodników.

NA MECIE

Meta zlokalizowana będzie na Rynku Głównym na wysokości ul. Siennej (linia G-H). Po przekroczeniu linii mety, zawodnicy otrzymają medal, wodę, napój izotoniczny i folię termiczną.  Prosimy nie pozostawać w strefie mety zbyt długo i jak najszybciej przesuwać się w stronę wyjścia tak, żeby zrobić miejsce dla następnych finiszujących zawodników.

DEKORACJE ZWYCIĘZCÓW

22.30 Dekoracje zawodników w klasyfikacji generalnej

POMIAR CZASU

W Biegu Nocnym na 10 km pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma czip wbudowany w numer startowy. Właściwe zamocowanie numeru startowego wraz z czipem jest warunkiem wystartowania w maratonie i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów. Biegu Nocnego wszelkie klasyfikacje prowadzone będą według czasów netto – liczonych od przebiegnięcia maty na starcie do przebiegnięcia maty na mecie, za wyjątkiem pierwszych 50. finiszujących zawodników, których czas będzie liczony od strzału startera.

KLASYFIKACJE

W Biegu Nocnym na 10 km prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 • generalna Kobiet i Mężczyzn
 • w kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn

1024x680 rolki

Cracovia Maraton na Rolkach

ODBIÓR PAKIETU STARTOWEGO

Weryfikacja zawodników, nadawanie numerów startowych oraz odbiór numerów i pakietów startowych będą odbywać się wyłącznie w Biurze Zawodów.

BIURO ZAWODÓW

Biuro Zawodów mieścić się będzie w holu pod trybuną wschodnią Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (Wisły) przy ul. Reymonta 20. Wejście do Biura Zawodów od strony ul. Reymana.

Czynne w dniach:

22.04.2022 r. (piątek) w godzinach 15:00-20:00

23.04.2022 r. (sobota) w godzinach 7:00-8:00

W dniach 22-23 kwietnia (piątek-sobota) udostępniony zostanie parking północny (od ul. Reymonta) przy Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana.

Z parkingu będzie można korzystać w godzinach:

22.04.2022 (piątek) w godzinach 14:30-20:30;

23.04.2022 (sobota) w godzinach 6:30-11:30.

Wjazd na parking na podstawie karty parkingowej. Karta parkingowa do pobrania będzie zamieszczona na stronie www.cracoviamaraton.pl.

WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

Zawodnik zapisany, opłacony, bez zniżek – zgłasza się do Biura Zawodów do stanowisk weryfikacji – pokazuje QR kod (na telefonie, tablecie lub wydrukowany) oraz dokument tożsamości ze zdjęciem. Kod zostaje zeskanowany przez wolontariusza, sprawdzane są dane wyświetlone na ekranie oraz okazane w dokumencie tożsamości, zawodnik otrzymuje numer startowy. Po zeskanowaniu kodu na numerze, zostaje przypisany on do zawodnika. Odbiera numer startowy, numer do depozytu, agrafki. Jednocześnie przygotowywany jest pakiet startowy.

W przypadku wątpliwości co do tożsamości zawodnika odbierającego pakiet lub poprawności jego zgłoszenia, zawodnik zostanie skierowany do stanowiska „Centrum pomocy/Help desk” w celu dokładnej weryfikacji zgłoszenia.

Zawodnik zapisany, opłacony, ze zniżkami –  zgłasza się do Biura Zawodów do stanowiska weryfikacji osób niepełnosprawnych i korzystających ze zniżek (KKR3+, osoby zaproszone przez Organizatora, wolontariusze, osoby niepełnosprawne) – pokazuje QR kod (na telefonie, tablecie lub wydrukowany) oraz dokument uprawniający do zniżki i dokument tożsamości ze zdjęciem. Kod zostaje zeskanowany przez wolontariusza, sprawdzane są dane wyświetlone na ekranie oraz okazane w dokumencie tożsamości, zawodnik otrzymuje numer startowy.
Po zeskanowaniu kodu na numerze, zostaje przypisany on do zawodnika. Odbiera numer startowy, numer do depozytu, agrafki. Jednocześnie przygotowywany jest pakiet startowy.

W przypadku wątpliwości co do tożsamości zawodnika odbierającego pakiet lub poprawności jego zgłoszenia, zawodnik zostanie skierowany do stanowiska „Centrum pomocy/Help desk” w celu dokładnej weryfikacji zgłoszenia. W przypadku braku uprawnień do zniżki, zawodnik dokonuje dopłaty w Biurze Zawodów.

Wszyscy zawodnicy posiadający zniżki (Krakowska Karta Rodzinna) powinni na stanowisku weryfikacji przedstawić wymagany zgodnie z regulaminem dokument.

Aby umożliwić odbiór pakietu startowego przez upoważnioną osobę, zawodnik podczas rejestracji powinien podać w formularzu zgłoszeniowym dane osoby, którą chce upoważnić do odbioru pakietu. Podane podczas rejestracji dane można zmienić poprzez kontakt z Organizatorem nie później niż do dnia 14 kwietnia 2022 roku. Pełnomocnik na podany numer telefonu otrzyma kod QR zawodnika, który upoważnił go do odbioru pakietu startowego. Podczas odbioru pakietu startowego Pełnomocnik zobowiązany jest okazać kod QR oraz dokument tożsamości.

Jeśli zawodnik:

- nie dostał, zapomniał, nie ma QR kodu  - zgłasza się do stanowiska help desk/stanowisko pomocy – otrzymuje kod – następnie jak wyżej

- chce zmienić jakiekolwiek dane w swoim zgłoszeniu  - zgłasza się do stanowiska help desk/stanowisko pomocy – dane zostają zmienione – następnie jak wyżej

- chce się zapisać -  dokonuje opłaty w kasie, zgłasza się do stanowiska help desk/stanowisko pomocy – zostaje zapisany elektronicznie, dostaje numer startowy – zgłasza się do stanowiska koszulek

DEKLARACJA SZCZEPIENIA

W Biurze Zawodów zawodnicy będą mogli dobrowolnie zgłosić fakt swojego zaszczepienia przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej (od szczepienia powinno upłynąć co najmniej 14 dni).

ZASADY SANITARNE

Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących na dzień startu zaleceń sanitarnych wskazanych przez służby sanitarne oraz Organizatora. Szczegółowe instrukcje zostaną zamieszczone na stronie www.cracoviamaraton.pl w późniejszym terminie.

W biegu nie mogą wziąć udziału osoby, które w dniu wydarzenia:

•   mają objawy infekcji, w szczególności górnych dróg oddechowych, takich jak katar, kaszel;

•   mają temperaturę ciała powyżej 37,5°C;

•   przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

PAKIET STARTOWY

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się numer startowy + agrafki, worek na odzież do depozytu + naklejka na worek, materiały informacyjne oraz koszulka.

START

Start  Cracovia Maraton na Rolkach nastąpi 23 kwietnia 2022 roku (sobota) o godzinie 9:00 z deptaku przy al. 3 Maja na Błoniach Krakowskich, na wysokości Kamienia Papieskiego. Brama startowa zostanie zamknięta po ok. 5 minutach od sygnału startera.

SZATNIE/DEPOZYT

Szatnie zlokalizowane będą w trybunie zachodniej Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana.

Depozyt będzie znajdował się w Pawilonie Medialnym na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana. Depozyt przyjmuje rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków z naklejką z numerem startowym (worki i naklejki wydawane będą podczas weryfikacji w Biurze Zawodów).

Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę za okazaniem tego numeru startowego.

Szatnie i depozyt będą czynne w dniu 23.04.2022 r. od godz. 8:00 do godz. 13:00.

Uwaga! Prosimy o niepozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem.

PRYSZNICE

Każdy uczestnik biegu będzie mógł po jego ukończeniu bezpłatnie skorzystać z pryszniców, które będą znajdować się w trybunie zachodniej Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana. Będą czynne w dniu 23.04.2022 r. od godz. 9:00 do godz. 13:00.

TRASA

Długość trasy maratonu wynosi 42,195 km. Trasę należy pokonać w czasie do 3 godzin, tj. do godziny 12:00. Trasa prowadzi wokół Błoń Krakowskich i liczy 12 okrążeń. Punkt odżywczy będzie znajdować się na każdym okrążeniu i będzie umiejscowiony za bramą startu/mety.  

ZAKAZ PRZEBYWANIA NA TRASIE

Ze względów bezpieczeństwa, na trasie obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się na rowerach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych, z wózkami dziecięcymi w tym wózkami biegowymi oraz ze zwierzętami. Niedozwolone są również: korzystanie z kijów typu nordic walking oraz start w słuchawkach.  Osoby nieprzestrzegające powyższych zakazów zostaną zdyskwalifikowane i usunięte z trasy.

NOCLEG

Organizator nie zapewnia noclegu dla zawodników.

NA MECIE

Meta zlokalizowana będzie na deptaku przy al. 3 Maja na Błoniach Krakowskich, na wysokości Kamienia Papieskiego. Po przekroczeniu linii mety, zawodnicy otrzymają medal, wodę, napój izotoniczny i folię termiczną.  Prosimy nie pozostawać w strefie mety zbyt długo i jak najszybciej przesuwać się w stronę wyjścia tak, żeby zrobić miejsce dla następnych finiszujących zawodników.

PAKIET REGENERACYJNY

Każdy zawodnik, który ukończy Cracovia Maraton na Rolkach otrzyma po wydarzeniu możliwość skorzystania z Pasta Party.

DEKORACJE ZWYCIĘZCÓW

11:00 Dekoracje Cracovia Maraton na Rolkach

POMIAR CZASU

W Cracovia Maraton na Rolkach pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma czip wbudowany w numer startowy. Właściwe zamocowanie numeru startowego wraz z czipem jest warunkiem wystartowania w maratonie i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów. Podczas Cracovia Maraton na Rolkach wszelkie klasyfikacje prowadzone będą według czasów netto – liczonych od przebiegnięcia maty na starcie do przebiegnięcia maty na mecie, za wyjątkiem pierwszych 50. finiszujących zawodników, których czas będzie liczony od strzału startera.

KLASYFIKACJE

W Cracovia Maraton na Rolkach prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 • generalna Kobiet i Mężczyzn
 • w kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn

1024x680 mini

15. Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego 

ODBIÓR PAKIETU STARTOWEGO

Weryfikacja zawodników, nadawanie numerów startowych oraz odbiór numerów i pakietów startowych będą odbywać się wyłącznie w Biurze Zawodów.

BIURO ZAWODÓW

Biuro Zawodów mieścić się będzie w holu pod trybuną wschodnią Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (Wisły) przy ul. Reymonta 20. Wejście do Biura Zawodów od strony ul. Reymana.

Czynne w dniach:

22.04.2022 r. (piątek) w godzinach 15:00-20:00

23.04.2022 r. (sobota) w godzinach 7:00-12:00

W dniach 22-23 kwietnia (piątek-sobota) udostępniony zostanie parking północny (od ul. Reymonta) przy Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana.

Z parkingu będzie można korzystać w godzinach:

22.04.2022 (piątek) w godzinach 14:30-20:30;

23.04.2022 (sobota) w godzinach 6:30-14:30.

Wjazd na parking na podstawie karty parkingowej. Karta parkingowa do pobrania będzie zamieszczona na stronie www.cracoviamaraton.pl.

WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

Zawodnik zapisany, opłacony, bez zniżek – zgłasza się do Biura Zawodów do stanowisk weryfikacji – pokazuje QR kod (na telefonie, tablecie lub wydrukowany) oraz dokument tożsamości ze zdjęciem. Kod zostaje zeskanowany przez wolontariusza, sprawdzane są dane wyświetlone na ekranie oraz okazane w dokumencie tożsamości, zawodnik otrzymuje numer startowy. Po zeskanowaniu kodu na numerze, zostaje przypisany on do zawodnika. Odbiera numer startowy, numer do depozytu, agrafki. Jednocześnie przygotowywany jest pakiet startowy.

W przypadku wątpliwości co do tożsamości zawodnika odbierającego pakiet lub poprawności jego zgłoszenia, zawodnik zostanie skierowany do stanowiska „Centrum pomocy/Help desk” w celu dokładnej weryfikacji zgłoszenia.

Zawodnik zapisany, opłacony, ze zniżkami –  zgłasza się do Biura Zawodów do stanowiska weryfikacji osób niepełnosprawnych i korzystających ze zniżek (KKR3+, osoby zaproszone przez Organizatora, wolontariusze, osoby niepełnosprawne) – pokazuje QR kod (na telefonie, tablecie lub wydrukowany) oraz dokument uprawniający do zniżki i dokument tożsamości ze zdjęciem. Kod zostaje zeskanowany przez wolontariusza, sprawdzane są dane wyświetlone na ekranie oraz okazane w dokumencie tożsamości, zawodnik otrzymuje numer startowy.
Po zeskanowaniu kodu na numerze, zostaje przypisany on do zawodnika. Odbiera numer startowy, numer do depozytu, agrafki. Jednocześnie przygotowywany jest pakiet startowy.

W przypadku wątpliwości co do tożsamości zawodnika odbierającego pakiet lub poprawności jego zgłoszenia, zawodnik zostanie skierowany do stanowiska „Centrum pomocy/Help desk” w celu dokładnej weryfikacji zgłoszenia. W przypadku braku uprawnień do zniżki, zawodnik dokonuje dopłaty w Biurze Zawodów.

Wszyscy zawodnicy posiadający zniżki (Krakowska Karta Rodzinna) powinni na stanowisku weryfikacji przedstawić wymagany zgodnie z regulaminem dokument.

Wszyscy zwolnieni z opłaty zawodnicy niepełnosprawni, bez względu na rodzaj niepełnosprawności, będą weryfikowani na stanowisku obsługi osób niepełnosprawnych w celu dokładnej weryfikacji dokumentów uprawniających do zwolnienia z opłaty, a przede wszystkim w celu sprawdzenia poprawności przypisania do klasyfikacji. Pozwoli to uniknąć sytuacji złego sklasyfikowania i przyznania nagród w klasyfikacjach osób niepełnosprawnych osobom nie posiadającym orzeczenia.

W przypadku osób niepełnoletnich pakiet startowy może odebrać:

- Rodzic/opiekun prawny, którego dane podane są w formularzu zgłoszeniowym,

- Niepełnoletni zawodnik osobiście – tylko w przypadku gdy zgłoszenie jest kompletne i zawiera wszystkie wymagane zgody, w tym wyraźną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na odbiór pakietu i udział w zawodach. W przypadku braku wymaganych zgód lub wątpliwości co do poprawności zgłoszenia, Organizator może odmówić wydania pakietu osobie niepełnoletniej.

- Pełnomocnik upoważniony przez rodzica/opiekuna prawnego – zgodnie z zasadami odbioru przez pełnomocnika.

Aby umożliwić odbiór pakietu startowego przez upoważnioną osobę, zawodnik podczas rejestracji powinien podać w formularzu zgłoszeniowym dane osoby, którą chce upoważnić do odbioru pakietu. Podane podczas rejestracji dane można zmienić poprzez kontakt z Organizatorem nie później niż do dnia 14 kwietnia 2022 roku. Pełnomocnik na podany numer telefonu otrzyma kod QR zawodnika, który upoważnił go do odbioru pakietu startowego. Podczas odbioru pakietu startowego Pełnomocnik zobowiązany jest okazać kod QR oraz dokument tożsamości.

Jeśli zawodnik:

- nie dostał, zapomniał, nie ma QR kodu  - zgłasza się do stanowiska help desk/stanowisko pomocy – otrzymuje kod – następnie jak wyżej

- chce zmienić jakiekolwiek dane w swoim zgłoszeniu  - zgłasza się do stanowiska help desk/stanowisko pomocy – dane zostają zmienione – następnie jak wyżej

- chce się zapisać -  dokonuje opłaty w kasie, zgłasza się do stanowiska help desk/stanowisko pomocy – zostaje zapisany elektronicznie, dostaje numer startowy – zgłasza się do stanowiska koszulek

DEKLARACJA SZCZEPIENIA

W Biurze Zawodów zawodnicy będą mogli dobrowolnie zgłosić fakt swojego zaszczepienia przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej (od szczepienia powinno upłynąć co najmniej 14 dni).

ZASADY SANITARNE

Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących na dzień startu zaleceń sanitarnych wskazanych przez służby sanitarne oraz Organizatora. Szczegółowe instrukcje zostaną zamieszczone na stronie www.cracoviapolmaraton.pl. w późniejszym terminie.

W biegu nie mogą wziąć udziału osoby, które w dniu wydarzenia:

•   mają objawy infekcji, w szczególności górnych dróg oddechowych, takich jak katar, kaszel;

•   mają temperaturę ciała powyżej 37,5°C;

•   przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

PAKIET STARTOWY

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się numer startowy + agrafki, worek na odzież do depozytu + naklejka na worek, materiały informacyjne oraz koszulka.

START

Start 15. Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego nastąpi 23 kwietnia 2022 roku (sobota) o godzinie 12:30 z deptaku przy al. 3 Maja na Błoniach Krakowskich, na wysokości ul. Oleandry. Brama startowa zostanie zamknięta po ok. 5 minutach od sygnału startera.

SZATNIE/DEPOZYT

Szatnie zlokalizowane będą w trybunie zachodniej Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana.

Depozyt będzie znajdował się w pawilonie medialnym na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana. Depozyt przyjmuje rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków z naklejką z numerem startowym (worki i naklejki wydawane będą podczas weryfikacji w Biurze Zawodów).

Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę za okazaniem tego numeru startowego.

Szatnie i depozyt będą czynne w dniu 23.04.2022 r. od godz. 11:30 do godz. 14:00.

Uwaga! Prosimy o niepozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem.

PRYSZNICE

Każdy uczestnik biegu będzie mógł po jego ukończeniu bezpłatnie skorzystać z pryszniców, które będą znajdować się w trybunie zachodniej Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana. Będą czynne w dniu 23.04.2022 r. od godz. 13:00 do godz. 14:00.

TRASA

Długość trasy wynosi 4200 m. Trasę należy pokonać w czasie do 45 minut, tj. do godziny 13:15.

ZAKAZ PRZEBYWANIA NA TRASIE

Ze względów bezpieczeństwa, na trasie obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach, wózkach, innych urządzeniach mechanicznych, z wózkami dziecięcymi w tym wózkami biegowymi oraz ze zwierzętami. Niedozwolone są również: korzystanie z kijów typu nordic walking, bieg bez butów oraz w słuchawkach. Osoby nieprzestrzegające powyższych zakazów zostaną zdyskwalifikowane i usunięte z trasy biegu.

NOCLEG

Organizator nie zapewnia noclegu dla zawodników.

NA MECIE

Meta zlokalizowana będzie na deptaku przy al. 3 Maja na Błoniach Krakowskich, na wysokości Kamienia Papieskiego. Po przekroczeniu linii mety, zawodnicy otrzymają medal, wodę, napój izotoniczny.  Prosimy nie pozostawać w strefie mety zbyt długo i jak najszybciej przesuwać się w stronę wyjścia tak, żeby zrobić miejsce dla następnych finiszujących zawodników.

DEKORACJE ZWYCIĘZCÓW

13:15 Dekoracje zawodników w klasyfikacji generalnej

POMIAR CZASU

W 15. Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma czip wbudowany w numer startowy. Właściwe zamocowanie numeru startowego wraz z czipem jest warunkiem wystartowania w maratonie i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów. Podczas 15. Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego wszelkie klasyfikacje prowadzone będą według czasów netto – liczonych od przebiegnięcia maty na starcie do przebiegnięcia maty na mecie, za wyjątkiem pierwszych 50. finiszujących zawodników, których czas będzie liczony od strzału startera.

KLASYFIKACJE

W 15. Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 • generalna Kobiet i Mężczyzn
 • w kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn

REKLAMA

poznan maraton 2023