Strona imprezy
Dział poświęcony imprezie - Cracovia Maraton

cracovia information

ZIS: 7 marca opublikowaliśmy komunikat w sprawie wykluczenia rosyjskich i białoruskich zawodników z 19. Cracovia Maraton oraz imprez towarzyszących. W związku z uszczegółowieniem wykładni World Athletics, przedstawiamy nowe fakty w tej sprawie.

1 marca World Athletics (dawniej IAAF), podjęła decyzję o wykluczeniu ze skutkiem natychmiastowym sportowców z Rosji i Białorusi wraz z ekipami oraz oficjelami ze wszystkich lekkoatletycznych imprez World Athletics odbywających się w przewidywalnej przyszłości. Decyzja ta miała związek z rosyjską inwazją na Ukrainę. Po opublikowaniu naszego komunikatu, World Athletics poinformowała nas, że podjęta 1 marca decyzja dotyczy jedynie zawodów World Athletics Series. Do grupy tych zawodów nie należy Cracovia Maraton.

Mając świadomość wykładni World Athletics, podjęliśmy decyzję o zmniejszeniu zakresu wykluczenia rosyjskich i białoruskich zawodników z 19. Cracovia Maraton. Na starcie naszych biegów będą mogły stanąć osoby pochodzące z Białorusi i Rosji posiadające zezwolenie na pobyt stały w Polsce (np. kartę stałego pobytu).

Decyzja o wykluczeniu zawodników z Rosji i Białorusi z naszych imprez biegowych (19. Cracovia Maraton oraz wydarzeń towarzyszących) nie była dla nas prosta, ale zdecydowaliśmy się na ten krok w geście solidarności z naszymi wschodnimi sąsiadami, Ukraińcami, którzy w ostatnich dniach doświadczają ze strony Federacji Rosyjskiej przemocy i agresji militarnej na niespotykaną skalę. Wsłuchując się w liczne głosy wyrażające brak poparcia dla działań wojennych od osób pochodzenia białoruskiego i rosyjskiego od lat związanych z naszym krajem i miastem, postanowiliśmy zawęzić zakres naszych decyzji.

Pragniemy zaznaczyć, że nie jesteśmy jedynym organizatorem polskich wydarzeń biegowych, który podjął decyzję dotyczącą usunięcia Rosjan i Białorusinów. Co więcej, wpisuje się ona w stanowisko ONZ, NATO i Unii Europejskiej w zakresie nakładania sankcji na obywateli państw, których wojska biorą czynny udział w inwazji zbrojnej na Ukrainę.

Jesteśmy zaniepokojeni ilością negatywnych emocji i komentarzy, jakie pojawiły się w tej sprawie. Chcielibyśmy podkreślić, że nie akceptujemy żadnych przejawów agresji i apelujemy o zachowanie kultury wypowiedzi i przestrzeganie podstawowych standardów komunikacji.

Niezmiennie jesteśmy otwarci na merytoryczną dyskusję oraz konstruktywną krytykę, dlatego też dziękujemy wszystkim osobom, które w sposób rzeczowy zabrały głos w tej ważnej sprawie – szanujemy każde stanowisko i zdanie wyartykułowane w kulturalny sposób.

Na start 19. Cracovia Maraton czekaliśmy przeszło 1000 dni. Przez 3 lata okresu pandemicznego staraliśmy się utrzymać pozytywną więź z naszymi zawodnikami z całego świata, m.in. tworząc projekt Cracovia to-ge(t)-ther(e), który był wyrazem połączenia nas wszystkich poprzez sport. Mamy nadzieję, że 24 kwietnia 2022 roku spotkamy się na krakowskim Rynku Głównym, aby wspólnie, w duchu jedności i solidarności, w pokojowej atmosferze przeżywać biegowe święto.

REKLAMAfalenica 2023 do art