Fotorelacja 2019
Strona imprezy
Dział poświęcony imprezie - Cracovia Maraton

krakow nocny

ZIS Kraków: 16 lutego wznowione zostało przyjmowanie zgłoszeń internetowych do tegorocznej odsłony Biegu Nocnego na 10 km, który odbędzie się 23 kwietnia 2022 roku. Przypominamy, że obowiązuje limit startujących – 4000 zawodników. W momencie wznowienia zapisów na liście startowej znajdowało się 1465 osób. W związku z powyższym, dostępnych było jeszcze 2535 pakietów startowych.

Na nowej liście startowej znajdują się zawodnicy, którzy nie wystąpili o zwrot opłaty startowej. Osobom, które o to wnioskowały sukcesywnie zwracane jest wpisowe. Wszystkie opłaty startowe zostaną zwrócone do 16 marca. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na zwrot wpisowego.

NOWA LISTA STARTOWA

Organizowany po raz siódmy Bieg Nocny na 10 km znów odbędzie się w wieczór poprzedzający Cracovia Maraton. W związku z dynamiczną sytuacją, szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji, godziny i formuły startu tegorocznej edycji Biegu Nocnego na 10 km zostaną podane w późniejszym terminie.

Zapisy do Biegu Nocnego na 10 km

Zapisy internetowe do Biegu Nocnego na 10 km przyjmowane są TUTAJ. Przed rejestracją, prosimy zapoznać się z REGULAMINEM biegu. 

Warunki uczestnictwa
UWAGA! W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, która powoduje wyjątkowe okoliczności wymagające wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań, poszczególne zapisy w regulaminie są/będą uzależnione od aktualnie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych wskazanych na stronach www.gov.pl.

Ustalony został limit startujących – 4000 zawodników. Limit uczestników może ulec zmianie – w przypadku zmiany wytycznych i regulacji prawnych dotyczących  organizacji imprez w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W biegu mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu 23 kwietnia 2022 r. ukończą 18 lat.
W biegu nie mogą wziąć udziału osoby, które w dniu wydarzenia:
- mają objawy infekcji, w szczególności górnych dróg oddechowych takich jak katar, kaszel;
- mają temperaturę ciała powyżej 37,5o C;
- przebywają na kwarantannie lub w izolacji.,

Zgłoszenia i opłata startowa

Zgłoszenia uczestnictwa w Biegu Nocnym na 10 km przyjmowane są:
- na stronie internetowej biegu –  do 14 kwietnia 2022 roku lub do dnia, w którym wyczerpany zostanie limit startujących. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony TUTAJ;
- w Biurze Zawodów –  w dniach 22-23 kwietnia 2022 r., w przypadku niewyczerpania limitu startujących.

Dokonując zgłoszenia do biegu, zawodnik oświadcza, że  jest świadomy zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem oraz że jego stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu.

Weryfikacja zawodników, nadawanie numerów startowych oraz odbiór numerów i pakietów startowych będą odbywać się wyłącznie w Biurze Zawodów.

Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji, dni i godzin pracy Biura Zawodów, godziny oraz przebiegu startu zostaną podane na stronie https://biegnocny.pl w późniejszym terminie.

Istnieje możliwość odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby – odbiór pakietu startowego przez pełnomocnika:
- pakiet zostanie wydany wyłącznie osobie która – posiada przy sobie kod QR zawodnika, dla którego odbiera pakiet. Posiada przy sobie dokument tożsamości. Jej dane zostały podane przez zawodnika w formularzu zgłoszeniowym podczas rejestracji. Zawodnik ma możliwość wprowadzenia danych pełnomocnika do dnia 14.04.2022 r.;
- pełnomocnikiem mogą być wyłącznie osoby, które w dniu odbioru pakietu startowego mają ukończone 18 lat;
- w przypadku, gdy zawodnik, dla którego odbierany jest pakiet posiada uprawnienia do zniżek, pełnomocnik powinien okazać te dokumenty przy odbiorze pakietu startowego.

Szczegółowa instrukcja odbioru pakietu startowego i weryfikacji znajduje się TUTAJ.  
Opłata startowa:

- 80 złotych do 14.04.2022 r.
- 150 złotych – 22-23.04.2022 r.  w Biurze Zawodów, w przypadku niewyczerpania limitu startujących

Wniesienie opłaty startowej możliwe jest wyłącznie poprzez system płatności PayU do dnia 14 kwietnia 2022 roku, bezpośrednio po zgłoszeniu uczestnictwa lub w Biurze Zawodów, według stawki obowiązującej w dniu dokonania wpłaty, w przypadku niewyczerpania limitu startujących.

Brak wpłaty przy zgłoszeniu skutkuje usunięciem z listy startowej.

System PayU umożliwia wniesienie opłaty startowej w EURO poprzez przeliczenie opłaty startowej wg kursu EURO z dnia dokonywania opłaty.

W Biurze Zawodów nie ma możliwości płatności w EURO.

Wprowadzona została możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika – najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2022 roku. Szczegółowa instrukcja została opisana TUTAJ.
Uwaga! Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

Regulamin Biegu Nocnego na 10 km

Nowa lista startowa

Instrukcja przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika

Instrukcja odbioru pakietu startowego

REKLAMAfalenica 2023 do art