Instytut Badań Rynkowych i Społecznych wspólnie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki przeprowadził badanie na próbie około 2 tys. dorosłych Polaków, w marcu 2015 roku. Główny wniosek, to ogromna popularność biegania zadeklarowana przez prawie 22% respondentów.

Do tego typu badań na pewno trzeba podejść z pewnym dystansem, ale z wynikami zapoznaliśmy się z ciekawością. Ostrożność warto zachować, mając w pamięci zwłaszcza zeszłoroczne próby narzucenia środowisku biegowemu, takich regulacji jak choćby "Karta Biegacza" czy obowiązkowe ubezpieczenia.

Nasze wątpliwości wzbudza na przykład staż biegowy uczestników próby. Okazuje się, że 35% respondentów biega już 5 lat i więcej, a w sumie 58%,  przynajmniej 3 lata. To wynik wiarygodny może dla czytelników Maratończyka.pl, każdy jednak widział, że ulice zapełniły się biegaczami całkiem niedawno. W dodatku badanie pokazuje, ze najliczniejszą grupę (40,4%) stanowią ludzie w wieku 18-24 lata i w sumie 76,9% do 34 roku życia... chyba zaliczony został sprawdzian na WF-ie i bieg do autobusu, aby mieć tak długi staż biegowy.

Ponadto najczęściej rozpoznawaną marką z poza branży sportowej,  jaką wskazują miłośnicy biegania, jest wiodąca firma ubezpieczeniowa.

Pozostałe wyniki wydały nam się bliższe rzeczywistości i tak:

- Rynek biegowy szacowany jest na około 2 mld złotych
- Kobiet (20,8%) biega już niewiele mniej niż mężczyzn (23,1%)
- Bieganie uprawiają głównie zamożniejsi z większych miast oraz z wyższym wykształceniem
- 80% z biegających trenuje codziennie lub 2-3 razy w tygodniu
- 67,8% szuka informacji o bieganiu w internecie... to nam się szczególnie podoba!

Badanie mimo wszystko ciekawe, mamy jednak nadzieję, że nie stanowi wstępu do kolejnych prób wprowadzania regulacji w środowisku biegowym.

{moscomment}