Strona zawodów

gdynia komunikat
Sytuacja związana z koronawirusem mocno komplikuje życie organizatorom imprez masowych. Wszyscy z niepokojem oczekują rozwoju wydarzeń. Na 29 marca 2020 r. zaplanowane są Mistrzostwa Świata w półmaratonie, które odbędą się w Gdyni. Władze lokalne wraz z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną i organizatorami, postanowiły wdrożyć cały pakiet zabezpieczeń mający uchronić zawodników przed ewentualnym zarażeniem koronawirusem.

Najważniejszym punktem jest mierzenie temperatury wszystkim uczestnikom, przed wejściem do Biura Zawodów w Gdynia Arena. Osoby ze stanem podgorączkowym i gorączką nie zostaną wpuszczone do hali i nie będą mogły odebrać pakietu startowego, a w konsekwencji nie zostaną dopuszczone do biegu.

Ponadto przy Gdynia Arenie powstanie specjalna izolatka wyposażona w niezbędny sprzęt epidemiologiczny. W uzasadnionych przypadkach zawodnik może zostać tam skierowany i w tym miejscu oczekiwać na transport do szpitala.

Czas przebywania w strefach startowych zostanie ograniczony do 15 minut, co zapewne będzie ogromnym wyzwaniem logistycznym.

O wszystkich ustaleniach organizatorzy poinformowali uczestników drogą mailową. Poniżej przestawiamy całość zaplanowanych działań.

DZIAŁANIA PREWENCYJNE PRZED PÓŁMARATONEM

W związku z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Europie i na świecie zdecydowaliśmy się wprowadzić szereg działań prewencyjnych, które mają ograniczyć ryzyko dla uczestników.

• wszyscy uczestnicy przed wejściem do Biura Zawodów w Gdynia Arena będą mieli mierzoną temperaturę ciała przez ratowników medycznych. Osoby ze stanem podgorączkowym i gorączką nie zostaną wpuszczone do hali i nie będą mogły odebrać pakietu startowego, a w konsekwencji nie zostaną dopuszczone do biegu; przypominamy, że najczęstszymi objawami koronawirusa są gorączka, duszności oraz kaszel.

• przy Gdynia Arenie powstanie specjalna izolatka wyposażona w niezbędny sprzęt epidemiologiczny – w uzasadnionych przypadkach zawodnik może zostać tam skierowany i w tym miejscu oczekiwać na transport do szpitala.

• każdy zawodnik przy odbiorze pakietu startowego będzie zobowiązany wypełnić kartę lokalizacyjną, w której poda informacje, gdzie planuje przebywać w trakcie pobytu w Polsce; jest to zgodne z zaleceniami światowych organizacji sanitarnych.

• w miejscach, w których będą gromadzić się uczestnicy mistrzostw świata (Arena Gdynia, Skwer Kościuszki, Plaża Miejska) wystawione zostaną specjalne stacje z preparatem do chirurgicznej dezynfekcji rąk;

• czas przebywania w strefach startowych zostanie ograniczony do 15 minut. Zgodnie ze wskazaniami ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) wysokie ryzyko zarażenia się koronawirusem występuje w momencie przebywania w otoczeniu osoby chorej w czasie dłuższym niż 15 minut w odległości nie większej niż 2 metry. Gdy takie okoliczności nie występują ryzyko zarażenia uznaje się za niskie.

• na mecie biegu przygotowana zostanie specjalna izolatka wyposażona w niezbędny sprzęt epidemiologiczny – w uzasadnionych przypadkach zawodnik może zostać tam skierowany i w tym miejscu oczekiwać na transport do szpitala; organizator będzie także wyposażony w specjalistyczną karetkę odpowiadającą wymogom sanitarno – epidemiologicznym;

• wszyscy wolontariusze podający napoje i owoce na punktach oraz mecie będą mieli ubrane rękawiczki jednorazowe; w rękawiczki będą wyposażeni także wolontariusze wydający medale, które będą podawane do ręki – nie będą wieszane na szyi;

• do zespołu organizacyjnego włączymy epidemiologa, który opracuje szczegółowe procedury postępowania dla zespołu organizacyjnego oraz sztabu medycznego;

• wszyscy zawodnicy wybierający się na imprezę zobowiązani są do zachowania ostrożności oraz higieny.