WAŻNY KOMUNIKAT!

Regulamin

Strona zawodów
Zgłoszenia
Dział - Biegi Ekstremalne / Biegi Górskie

Tomasz Pryjma: W związku z zamknięciem w dniu dzisiejszym (12.07.2013) mostu na rzece Świder w Otwocku na ul. Kołłątaja, aby zapewnić bezpieczny i sensowny przebieg zawodów zmuszeni jesteśmy w trybie natychmiastowym do podjęcia następujących kroków:

1.    Zamknąć rejestrację uczestników na zawody Świder Trail Marathon’2013.
2.    Ograniczyć liczbę startujących do maksymalnie 500 osób.
3.    Do rywalizacji dopuścić tylko i wyłącznie osoby z opłaconą przelewem bankowym opłatą startową. Jako że w dniu dzisiejszym mamy zarejestrowanych 435 zawodników – to zapisanie na listę startową będzie następowało w kolejności wpłat na konto Fundacji.  W chwili zarejestrowania 500 zawodnika, zostanie ten fakt natychmiastowo ogłoszony na stronie internetowej, a pozostałe ewentualne wpłaty zostaną zwrócone wpłacającym.
4.    Przy czym przyjmuje się dodatkowo że ostatnim dniem w którym ewentualnie będzie się rejestrowało wpływ przelewów będzie 18 lipca do godz. 18:00. W przypadku gdy liczba wpłat zawodników nie osiągnie 500, lista startowa zostanie niezależnie od tego faktu zamknięta.

5.    W biurze zawodów, w dniu zawodów nie będzie oczywiście możliwości zapisania się na zawody, ani też wniesienia opłaty startowej.
6.    Informujemy że rywalizacja będzie się odbywała na ok. 10 km pętli wzdłuż rzeki Świder, bez przekraczania okolic zamkniętego mostu drogowego w Otwocku.
7.    W związku z powyższym aby umożliwić normalny przebieg rywalizacji na trasie, zwiększymy odstępy pomiędzy startami poszczególnych biegów – odbędą się one w godzinach 9:50 – 10:30.
8.    Szczegóły zamieszczone w komunikacie technicznym i opisach tras – ukażą się na stronie zawodów najpóźniej do 23:30 12 lipca.
9.    Jednocześnie zwracamy także uwagę na zmienione opisy dojazdu do biura imprezy, informacje są zamieszczone na stronie internetowej zawodów i będą na bieżąco aktualizowane.

Bardzo przepraszamy, ale powyższe zmiany są podyktowane troską o zawodników, ich bezpieczeństwo oraz tym aby rywalizacja była jak najlepsza i najciekawsza.

{moscomment}