Strona Instytutu Dziedzictwa Solidarności

ids baner poziom

Biegniemy razem ze Stowarzyszeniem Maratonu Solidarności, organizatorem ORLEN E-Maraton Solidarności z biegami towarzyszącymi.

Piękna jest idea Maratonu Solidarności – uczczenie ofiar Grudnia ’70 oraz poległych stoczniowców na Wybrzeżu Gdańskim –a jednocześnie jej główny cel: „nie zwycięstwo jednego, a zwycięstwo wszystkich. Jest to bowiem bieg ku zwycięstwu prawdy nad fałszem, godności nad poniżeniem”. Te słowa wypowiedziane przez Szymona Pawlickiego, jednego z organizatorów biegu, idealnie wpisują się w działania Instytutu Dziedzictwa Solidarności.Dzięki takim inicjatywom jak Maraton Solidarności idee Solidarności są wciąż żywe. Szczególnie nam, instytucji, która promuje i upowszechnia wiedzę na temat NSZZ „Solidarność”, zależy, aby projekt z tak długą tradycją przetrwał nawet w dobie pandemii. Pielęgnując tę prawdę, z dumą biegniemy pod szyldem Solidarności kolejny raz.

Po raz pierwszy Maraton wystartował15 sierpnia 1981 roku, wtedy bieg przyjął oficjalną nazwę Maraton Sierpień ’80. Jego trasa miała długość 24 kilometrów i wiodła sprzed bramy Stoczni Gdańskiej (z placu Solidarności) do bramy Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni.Dziś biegniemy w całej Polsce i na świecie.

Rolą powołanego w 2019 roku Instytutu Dziedzictwa Solidarności jest wspieranie takich inicjatyw i przypominanie o początkach Solidarności. Bieg to nie tylko uczczenie ofiar reżimu, ale także wspomnienie o łącznikach, którzy codziennie pokonywali trasę Gdańsk–Gdynia, przenosząc meldunki między strajkującymi zakładami, narażając życie i zdrowie, tworząc podwaliny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Pielęgnowanie i zachowanie żywej pamięci o ideach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, o determinacji jej członków i zjednoczeniu się blisko 10 milionów Polaków pod sztandarem Solidarności w latach 1980–1989 –co było nie lada wyczynem, obok którego nie można przejść obojętnie – jest zadaniem Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Dzięki NSZZ „Solidarność”udało się w bezkrwawy sposób przeprowadzić rewolucję i pokonać komunizm. Idee Solidarności, idee wolności i uniwersalnych wartości republikańskich dały impuls do przemian w innych krajach bloku wschodniego: na Węgrzech, w Czechosłowacji, Rumunii, Bułgarii i NRD. Dziś każdy, kto walczy o wolność – tak jak społeczeństwo Białorusi – myśli: Solidarność; każdy, kto mówi: Solidarność, myśli: wolność.

Instytut Dziedzictwa Solidarności stoi na straży tych słów, walki i prawdy historycznej –to Polska i NSZZ „Solidarność” były siłami, które skruszyły mury komunizmu. Pragniemy i dbamy o to, by dziedzictwo i ideały wolności i solidarności były ciągle żywe orazstale obecne w umysłach ludzi na całym świecie.

Zapraszamy na naszą stronę internetowąwww.ids1980.pl, gdzie mogą Państwo bezpłatne pobrać e-booki: „Alfabet Solidarności”, „Wybieram Solidarność”. Są to publikacje, które przybliżą Państwu, a może przypomną historię tego niezwykłego ruchu społecznego.

Zapraszamy również na nasze wystawy: „Księża Solidarności” (bazylika św. Brygidy w Gdańsku), „Człowiek rodzi się i żyje wolnym” (Wały Piastowskie 24, Gdańsk), dostępne również wirtualnie: https://ids1980.pl/index.php/wystawy.