Logotyp Rodzinnej Sztafety Pamieci 2020 1
Zapisy
Regulamin

Wydarzenie na FB

Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zaprasza wszystkich aktywnych mieszkańców Warszawy do wzięcia udziału w Rodzinnej Sztafety Pamięci im. PPŁK Eugeniusza Tyrajskiego pseudonim „Sęk”, która odbywać się będzie w ramach obchodów Powstania Warszawskiego na terenie Parków Morskie Oko i Promenada znajdujących się pomiędzy ulicami: Puławska, Spacerowa, Belwederska, Promenada, Puławska.

Bieg odbędzie się w dniu 3 października 2020 r. w godzinach 16.00 – 20.00. na dystansie 1944 metrów w formie sztafety rodzinnej. Zakładamy udział trzyosobowych rodzinnych sztafet w następujących konfiguracjach:

- dwoje rodziców i jedno dziecko,
- jedno z rodziców i dwoje dzieci,
- troje dzieci (+12),
- jedno z rodziców, jedno dziecko i jeden senior 60+ (dziadek, babcia)

Zapisy będą przyjmowane przez organizatora w formie zgłoszenia elektronicznego. W biegu będzie mogło wziąć udział maksymalnie 80 sztafet, co równa się 240 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wszelkie dodatkowe kwestie są zapisane w regulaminie.

Plakat zapraszajacy na Rodzinną Sztafetę Pamieci 2020

rodzinna sztafeta pamieci 2019 156

rodzinna sztafeta pamieci 2019 019