msp

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców zastrzeżeniami, Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Wicepremier, Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz z apelem o zniesienie limitu osób uczestniczących w imprezach na otwartej przestrzeni. Obecnie obowiązuje zakaz organizowania imprez powyżej 250 uczestników, bez udziału publiczności.

- Problem ten dotyka organizatorów biegów, zawodów triathlonowych, czy w zbliżającym się okresie zimowym, także imprez narciarskich. Limit ten jest nieracjonalny i nie ma uzasadnienia z punktu widzenia bezpieczeństwa epidemicznego. Zawodnicy mają bowiem ze sobą ograniczony kontakt. Organizatorzy są w stanie tak rozproszyć zawodników, np. przez wydłużenie startu, by zawodnicy startowali w oddaleniu od siebie – argumentuje Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP.

Apel współtworzył Marek Tronina, Dyrektor Maratonu Warszawskiego, który ma się odbyć pod koniec września br.

- Branża masowych imprez sportowych została z niewiadomych powodów uznana za szczególnie groźną w kontekście rozprzestrzeniania się wirusa. Dalsze utrzymywanie tego stanu oznacza uśmiercenie sektora i utratę wielu miejsc pracy, które ten wart kilkaset milionów złotych rocznie obszar gospodarki tworzy. Tym bardziej cieszę się, że w urzędzie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców znaleźliśmy partnera, który tak szybko podjął działania mające rozwiązać nasz problem. To pierwszy urząd, który z autentycznym zrozumieniem i zaangażowaniem podszedł do sprawy – komentuje Marek Tronina.

msp bnBieg Niepodległości w Warszawie - 11.11.2019. Kiedy znów zobaczymy takie imprezy?

 Treść pisma poniżej, oryginał dokumentu znajduje się tutaj:

Warszawa, 2 września 2020 r.

Pani
Jadwiga Emilewicz
Wicepremier
Minister Rozwoju

Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Do Biura Rzecznika MŚP systematycznie zgłaszają się przedsiębiorcy, których działalność jest wciąż utrudniona ze względu na obowiązujące obostrzenia prawne związane z epidemią. Zwracają oni uwagę, że zmiana przepisów w przedmiocie ich działalności pomogłaby im lepiej funkcjonować w okresie epidemii, nie zwiększając jednocześnie zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Zwracam się z apelem o zmianę Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ((Dz.U. 2020 poz. 1356) w części dotyczącej organizacji imprez na otwartej przestrzeni. Problem ten dotyka organizatorów biegów, zawodów triathlonowych, imprez kolarskich dla amatorów czy zbliżającym się okresie zimowych także imprez narciarskich. Obecnie obowiązuje zakaz organizowania imprez powyżej 250 uczestników, łączony z zakazem udziału publiczności. Limit ten jest nieracjonalny i nie ma uzasadnienia z punktu widzenia bezpieczeństwa epidemicznego. Powoduje on, że organizacja większości tego typu imprez jest nieopłacalna ekonomicznie. Może za to rodzić spore problemy dla branży, gdyż wielu przedsiębiorców skorzystało z pomocy chociażby Tarczy Finansowej PFR, którą musieliby zwrócić w całości w przypadku braku utrzymania działalności. Utrzymanie jednak firmy przy dalszym zamrożeniu imprez byłoby niezmiernie trudne.

Proszę o zmianę limitu liczby uczestników. Zawodnicy mają bowiem ze sobą ograniczony kontakt. Organizatorzy są w stanie tak rozproszyć zawodników np. poprzez wydłużenie startu by zawodnicy startowali w oddaleniu od siebie. Przy przyjęciu odpowiednich zasad bezpieczeństwa (które można by było opracować wspólnie z branżą) można byłoby dopuścić znacznie większą liczbę uczestników bez zwiększania zagrożenia epidemicznego. Racjonalniejszym ograniczeniem byłoby wprowadzić limit biegaczy na określoną powierzchnie trasy, aniżeli wprowadzenia ograniczenia do sztywnej liczby zawodników.

W załączeniu do tego pisma prezentujemy propozycję wytycznych, opracowanych przez Federację Organizatorów Sportu Masowego. Mogłyby one stanowić podstawę do dalszych prac. W dalszym ciągu wielu organizatorów ma nadzieje, że ich imprezy będzie można zorganizować jeszcze w sezonie jesiennym. Świat biegów nie zmarł całkowicie na świecie. Są kraje np. Czechy gdzie funkcjonują bardziej liberalne ograniczenia np. do 1000 uczestników. W najbliższych tygodniach ma odbyć się wiele maratonów m.in. w Budapeszcie, Stambule czy Wilnie. Warto by przedsiębiorcy w Polsce również mieliby możliwość organizowania swoich wydarzeń.

Do wiadomości:
Jarosław Pinkas – Głowny Inspektor Sanitarny

Załącznik:
1. Propozycja wytycznych sanitarnych dla organizatorów biegów