{mosimage}

2 marca 2019 r. o godzinie 11 wystartuje czwarta edycja Biegu dla Hospicjów. Wydarzenie organizowane jest przez Fundację Hospicyjną przy wsparciu Młodzieżowego Centrum Sportu, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta, Akademii Wychowania Fizycznego i Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Bieg odbędzie na trasie o długości 4,2 km, wytyczonej na terenie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu i w jego najbliższej okolicy (wał nad Odrą).

Na bieg można się zapisać na stronie www.maratonczykpomiarczasu.pl (https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/bieg-dla-hospicjow/zapisy) Opłata star-towa w całości przeznaczona jest na potrzeby hospicjów i wynosi co najmniej 40 zł. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe koszulki, herbatę i znaną uczestnikom poprzednich edycji wojskową grochówkę, a najlepsi - dyplomy i nagrody rzeczowe. Każdy, kto ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal. Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi jedynie 999, do chwili obecnej na bieg zapisało się ok. 650 osób.

W 2018 r. podczas Biegu dla Hospicjów zebrano łącznie 51 134 zł (wpłaty od zawodników, darowizny, zbiórka publiczna, 5000 zł przekazane przez firmę ATM). Zostały one przezna-czone na potrzeby Hospicjum Domowego przy Dolnośląskim Centrum Onkologii oraz Hospi-cjum Stacjonarnego im. św. Jana Bożego, prowadzonego przez Konwent Bonifratrów. Zebra-ne środki pozwoliły na zakup sprzętu (w tym 7 nowych łóżek dla drugiego z hospicjów), le-ków, odżywek, środków opatrunkowych i higienicznych itp. Sfinansowano również wyciecz-kę dla osieroconych dzieci.

W tym roku organizatorzy planują zebrać jeszcze więcej środków, apelując do ofiarności bie-gaczy. Fundusze zebrane podczas czwartej edycji biegu przeznaczone będą nie tylko na po-trzeby wrocławskich hospicjów, ale po praz pierwszy także Hospicjum św. Jana Pawła II w Kabudze (Rwanda). Hospicjum założone i prowadzone przez Siostry od Aniołów działa od 2013 r., jest pierwszą placówką opieki paliatywnej w Rwandzie. Środki zebrane podczas biegu zostaną przeznaczone na sfinansowanie całorocznego pobytu jednego chorego w tym hospicjum.
 
{moscomment}