Regulamin  
ZAPISY 
Strona wydarzenia  

Janusz Kalinowski:  SZTAFETA  STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI W HOŁDZIE JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU – 4 x 2018 m – 10 listopada  2018– AWF Warszawa 

Serdecznie zapraszamy na  Sztafetę Stulecia, która odbędzie się w najbliższą sobotę 10.11.2018 roku na terenie kampusu AWF Warszawa. Poniżej szczegóły dotyczące sztafety. 

I. FORMUŁA  

1. Bieg odbędzie się w sobotę 10 listopada na terenie kampusu AWF Warszawa (ul. Marymoncka 34) w ramach Supermaratonu Stulecia. 
2. Biuro zawodów – w recepcji Pawilonu Sportów Walki – obsługiwać będzie uczestników (wydawanie pakietów startowych) od godziny 10 do 16. 
3. START i META – stadion lekkoatletyczny. Trasa, wokół stadionu na utwardzonej nawierzchni. Długość pętli – 2018 metrów.                                                                           
4. Drużyna musi składać się z 4 osób dowolnej płci i każda będzie pokonywała trasę o długości  2018 metrów. 
5. Zmiany w sztafecie dokonuje się wyłącznie w wyznaczonej strefie na stadionie. 
6. W strefie zmian może znajdować się wyłącznie jedna osoba z danej drużyny. Osoby kończące swoją zmianę zobowiązane są do opuszczenia strefy bez zbędnej zwłoki po odebraniu medalu. 
7. Warunkiem sklasyfikowania zespołu jest ukończenie biegu przez wszystkich czterech członków drużyny.

 

8. Ze względów logistycznych (trasa sztafet pokrywa się z trasą supermaratonu i mistrzostw Polski), start poszczególnych zespołów odbywać się będzie co godzinę w następującym podziale: 

godz. 12:00  drużyny z numerami od 1 do 20

godz. 13:00  drużyny 21-40

godz. 14:00  drużyny 41-60

godz. 15:00  drużyny 61-80

godz. 16:00  drużyny 81-100

II. UCZESTNICTWO  

1. Prawo startu w biegu sztafetowym posiadają wszystkie pełnoletnie osoby, które dokonają zgłoszenia internetowego na stronie https://zapisy.sts-timing.pl , uiszczą opłatę w wysokości 20 zł i przy odbiorze numeru złożą oświadczenie o stanie zdrowia ze zgodą na udział w biegu na własną odpowiedzialność.

2. Limit miejsc wynosi 100 drużyn 4-osobowych. O kolejności nadawania numerów decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat dokonanych przez panel rejestracyjny.  

3. W przypadku niewykorzystania limitu miejsc zapisy będą możliwe w biurze zawodów.          
                                                  
4. Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

5. Dla uczestników szatnia ogólna oraz szatnia LA z szafkami przy hali lekkoatletycznej.                   

6. Podczas odprawy – 15 minut przed startem – każda drużyna otrzyma pałeczkę sztafetową z chipem. Aby dokonać zmiany, zawodnik musi przekazać pałeczkę sztafetową kolejnemu zawodnikowi z drużyny w strefie zmian. Bieg bez pałeczki lub zakończenie biegu bez pałeczki sztafetowej oznacza dyskwalifikację drużyny. 

7. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb organizatorów oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych. 

8. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

9. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

10. W ramach opłaty każda osoba otrzyma koszulkę, medal i numer startowy.

 

{moscomment}