W zeszłym roku mieliśmy zaszczyt wspierać ogólnopolską akcję "Krewniacy". Dziś jeszcze raz chcemy powrócić do tematu, który nic nie stracił ze swojej ważności.

Andrzej "Harcerz" Liśniewski:  "Oddając krew - darujesz życie"!
... ilu z nas zastanawia się głębiej nad tymi słowami?  Czy  możemy coś zrobić dla drugiego człowieka? Czy możemy  dołożyć swoją cegiełkę do ratowania życia?  Czy możemy być honorowymi dawcami krwi?
...tak  możemy! To wszystko jest możliwe!...zwłaszcza wśród sportowców którzy niejednokrotnie na tle społeczeństwa wyróżniają się wielką witalnością i zdrowiem!

Wiem to z autopsji...sam od 18 lat oddaję krew i dlatego przy tej małej rocznicy (...18 lat to już pełnoletność J ) pomyślałem że chociaż w małym stopniu przybliżę ideę honorowego krwiodawstwa!
Kilka słów z historii:
Pierwszy w kraju ośrodek zajmujący się problemami krwiodawstwa został utworzony w 1935 roku przy Szpitalu Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie. Otrzymał on nazwę Instytutu Pobierania i Konserwacji Krwi.
Rok później Polski Czerwony Krzyż zorganizował w Łodzi Centralną Stację Wypadkową, w skład której wchodził Ośrodek Przetaczania Krwi.
W pierwszych latach działalności obydwa ośrodki zajmowały się opracowaniem zasad i podstaw leczenia krwią i ich popularyzacją.

W ostatnim roku przed wybuchem II wojny światowej działały w Polsce trzy ośrodki przetaczania krwi. Dysponowały one około tysiącem stałych krwiodawców. W czasie wojny gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na krew. Masowo zgłaszać się zaczęli honorowi dawcy krwi, a jako pierwsze oddały krew sanitariuszki i pielęgniarki. W okresie Powstania Warszawskiego masowy, spontaniczny i bezinteresowny udział, a w szczególności kobiet i młodzieży należy do najpiękniejszych kart historii Polskiego Czerwonego Krzyża.
Pierwsza stacja przetaczania krwi po wojnie powstała już w marcu 1945 roku w Łodzi.

1958 roku Rada Ministrów powołała do życia Instytut Hematologii w Warszawie. Służba krwi podporządkowana została resortowi zdrowia, Polski Czerwony Krzyż zajmuje się odtąd zagadnieniami propagandy krwiodawstwa oraz werbunkiem dawców honorowych.

W pierwszych latach działalności Instytut zajmował się usystematyzowaniem i ujednoliceniem przepisów leczenia krwią oraz tworzeniem nowych placówek służby krwi. Instytut prowadzi także szkolenie fachowe pracowników nauki, laborantów i techników. 

Kluczową rolę w rozwoju honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża odegrały Kluby Honorowych Dawców Krwi. Działały one w pierwszych latach przy zakładowych i szkolnych Kołach PCK, a ostatnio stanowią podstawowe jednostki organizacyjne Polskiego Czerwonego Krzyża.

Kluby powstawały i działały we wszystkich środowiskach - w zakładach pracy, w wojsku, milicji, szkołach, na uczelniach, w dużych i małych miejscowościach. Warto zauważyć, że najaktywniejsze kluby działały w tych zakładach pracy, gdzie występowały najcięższe warunki pracy - w kopalniach, hutach, stoczniach i na kolei. Pracownicy tych zakładów okazywali się najofiarniejszymi, bezinteresownymi krwiodawcami PCK.

73 lata historii a idea są wciąż te same...pomoc drugiemu człowiekowi!

Czy jesteśmy na tyle świadomi aby dołączyć do grona ludzi ratujących ŻYCIE?
To nie boli, nie jest groźne dla życia i zdrowia! Uwierzcie! Czy dołączycie do grona Honorowych Dawców Krwi? 

Wybór zależy od Was...

HARCERZ 

Więcej informacji:
www.pck.org.pl
www.rckik-warszawa.com.pl/dlakrwio.html{moscomment}