Zapisy
Strona Decathlon

grafika tdvrbd 1562245131 5131

Piotr Jakóbik: Już 6 lipca ruszył Tour de France, najsłynniejszy etapowy wyścig kolarski na świecie. Równolegle w naszym kraju wystartuje Tour de Van Rysel by Decathlon. Uczestnicy tego wyścigu, podobnie jak uczestnicy Wielkiej Pętli, będą mogli pokonać 21 etapów dookoła całej Polski. Celem wyścigu jest upowszechnianie wiedzy na temat zasad bezpiecznego wyprzedzania rowerzystów przez kierowców samochodów w ramach kampanii społecznej „Ktoś czeka na mnie w domu”.

Wraz z rozpoczęciem sezonu rowerowego na naszych drogach wzrasta liczba kolarzy. Niestety, rośnie także niepokojąca liczba wypadków, w których poszkodowanymi są miłośnicy dwóch kółek. Ze statystyk wynika, że w co szóstym wypadku z udziałem rowerzysty, do jakiego doszło poza obszarem zabudowanym, ginął człowiek.

logo tdvrbd 1562245131 5131
- Rosnąca liczba rowerzystów na drogach, szczególnie w okresie letnim, to wyzwanie dla kierowców. Dlatego zdecydowaliśmy się zorganizować wyścig etapowy dookoła Polski, którego celem jest zwrócenie uwagi kierowców na zasady bezpiecznego wyprzedzania. Wzajemne zrozumienie, ale także upowszechnianie wiedzy na temat przepisów ruchu drogowego może się w naszej ocenie przyczynić do poprawy bezpieczeństwa i samopoczucia wszystkich użytkowników dróg. Promując 1,5 metra jako bezpieczną odległość, z jaką należy wyprzedzać rowerzystów, pragniemy zmniejszyć liczbę sytuacji niebezpiecznych takich jak zderzenia boczne, spychanie rowerzystów z jezdni przez TIR-y czy autobusy – mówi Mikołaj Chrustowski, Marketing Specialist w Decathlon Polska. – Warto również zwrócić uwagę samym rowerzystom, by jadąc nie zajmowali całej szerokości jezdni, bo to wzbudza agresję wśród kierowców, a także, by nie jeździli ze słuchawkami i głośną muzyką w uszach, bo wówczas nie słyszą zbliżającego się samochodu czy karetki. Hasło przewodnie akcji to „Ktoś czeka na mnie w domu” i jest ono skierowane zarówno do kolarzy, jak i kierowców. Warto byśmy wszyscy zachowani rozwagę na drodze, bo na każdego z nas ktoś czeka w domu – dodaje.

Tour de Van Rysel by Decathlon to wyścig składający się z 21 etapów o łącznej długości 2163 kilometrów. Identycznie jak Tour de France, odbędzie się w dniach od 6 do 28 lipca. Udział w pojedynczym etapie będzie kosztował zaledwie 20 złotych, a całkowity dochód z opłat startowych zostanie przekazany Fundacji Miasta Sportu na wsparcie kampanii „Ktoś czeka na mnie w domu”.

Wyścig wystartuje już w najbliższą sobotę spod sklepu Decathlon Szczecin Ustowo, a zakończy się 28 lipca w Warszawie. Najkrótszy etap ma 65 kilometrów (Decathlon Rumia - Decathlon Gdańsk), a najdłuższy 150 kilometrów (Decathlon Jelenia Góra - Decathlon Zielona Góra). Na trasie są etapy górskie i pagórkowate, podobnie jak na Tour de France.

- Objeżdżamy dosłownie całą Polskę! Najładniejszy, a zarazem najtrudniejszy, bo z największą liczbą przewyższeń, jest w mojej ocenie etap 13 (Decathlon Szczawno Zdrój - Decathlon Jelenia Góra - red.). W ciągu tych 3 tygodni odwiedzimy m.in. Koszalin, Słupsk, Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów, Tarnów, Kraków, Gliwice, Bielsko-Białą, Poznań, Bydgoszcz i Łódź - mówi Mikołaj Chrustowski z Decathlon Polska.

Zapisy do Tour de Van Rysel by Decathlon prowadzone są za pośrednictwem platformy SlotMarket.pl. W każdym etapie może wystartować maksymalnie 15 zawodników. Wszyscy uczestnicy otrzymają w ramach pakietu startowego kask Van Rysel, a zawodnik, który pokona największą liczbę etapów i liczbę kilometrów otrzyma w nagrodę ROWER SZOSOWY ULTRA CF ULTEGRA DI2 VAN RYSEL o wartości detalicznej 15 999,00 złotych! Organizator zapewnia ponadto uczestnikom wsparcie techniczne na trasie, a także transport powrotny wraz z rowerem na miejsce startu.

- W Tour de Van Rysel by Decathlon można też wystartować samodzielnie. Wystarczy przejechać po trasie wybranego etapu lub etapów między 6 a 28 lipca wyposażonym w urządzenie mobilne z funkcją GPS i włączonym trackingiem, a następnie umieścić swój przejazd w aplikacji Strava – mówi Mikołaj Chrustowski z Decathlon Polska.

Tour de Van Rysel by Decathlon będą towarzyszyły testy rowerów szosowych Van Rysel w sklepach, które znajdują się na trasie wyścigu.

REGULAMIN TOUR DE VAN RYSEL BY DECATHLON

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem Tour de Van Rysel by Decathlon, zwanego dalej „Wyścigiem” jest DECATHLON SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Geodezyjnej 76, 03–290 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007163, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem” lub „DECATHLON”.

2. Wykonawcą Tour de Van Rysel by Decathlon jest firma SE Group sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna, zarejestrowana w w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000360863, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Wykonawcą” lub „SE GROUP”.

2. CELE WYŚCIGU
• promocja jazdy na rowerze szosowym i kolarstwa szosowego wśród amatorów
• upowszechnianie wiedzy na temat zasad bezpiecznego wyprzedzania rowerzystów przez kierowców samochodów w ramach kampanii społecznej „Ktoś czeka na mnie w domu”, realizowanej w partnerstwie z wyścigiem kolarskim Gran Fondo Gdynia
• promocja rowerów szosowych i odzieży dla kolarzy Van Rysel oraz sklepów Decathlon w całej Polsce
• poznanie najpiękniejszych zakątków Polski

3. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM
1. Wyścig odbędzie się w dniach 6 lipca – 28 lipca dla uczczenia najbardziej prestiżowego wyścigu kolarskiego na świecie, jakim jest Tour de France
2. Wyścig będzie się składał z 21 etapów.
Data Dzień tygodnia Etap Dystans
Etap 1 6.07.2019 sobota Decathlon Szczecin – Decathlon Szczecin 112km
Etap 2 7.07.2019 niedziela Decathlon Koszalin – Decathlon Słupsk 90km
Etap 3 8.07.2019 poniedziałek Decathlon Słupsk – Decathlon Rumia 129km
Etap 4 9.07.2019 wtorek Decathlon Rumia – Decathlon Gdańsk 65km
Etap 5 10.07.2019 środa Decathlon Olsztyn – Decathlon Ostrołęka 122km
Etap 6 11.07.2019 czwartek Decathlon Ostrołęka – Decathlon Białystok 118km
Etap 7 12.07.2019 piątek Decathlon Lublin – Decathlon Stalowa Wola 110km
Etap 8 13.07.2019 sobota Decathlon Rzeszów – Decathlon Tarnów 92km
Etap 9 14.07.2019 niedziela Decathlon Kraków – Decathlon Bielsko Biała 111km
Etap 10 15.07.2019 poniedziałek Decathlon Bielsko Biała – Decathlon Gliwice 70km

Etap 11 17.07.2019 środa Decathlon Opole – Decathlon Wrocław 102km
Etap 12 18.07.2019 czwartek Decathlon Wrocław – Decathlon Szczawno Zdrój 66km
Etap 13 19.07.2019 piątek Decathlon Szczawno Zdrój – Decathlon Jelenia Góra 70km
Etap 14 20.07.2019 sobota Decathlon Jelenia Góra – Decathlon Zielona Góra 150km
Etap 15 21.07.2019 niedziela Decathlon Zielona Góra – Decathlon Poznań 126 km

Etap 16 23.07.2019 wtorek Decathlon Piła – Decathlon Bydgoszcz 111km
Etap 17 24.07.2019 środa Decathlon Bydgoszcz – Decathlon Gniezno 91km
Etap 18 25.07.2019 czwartek Decathlon Kalisz – Decathlon Łódź 110km
Etap 19 26.07.2019 piątek Decathlon Łódź – Decathlon Płock 113km
Etap 20 27.07.2019 sobota Decathlon Piaseczno – Decathlon Radom 92,9km
Etap 21 28.07.2019 niedziela Decathlon Targówek – Decathlon Targówek 112km

3. Start do każdego etapu będzie się odbywał o godz. 10:00 spod sklepu Decathlon w oznaczonym punkcie (brama Decathlon).
4. Miejsce startu i mety, a także trasa każdego etapu dostępne są na platformie SlotMarket.pl w zakładce „Pliki do pobrania”.
5. Trasa poszczególnych etapów może ulec drobnym modyfikacjom, a ostateczny jej kształt zostanie przekazany zawodnikom nie później niż do godz. 17:00 dnia poprzedzającego etap.
6. Za zmianę trasy Wyścigu organizator może nałożyć na uczestnika karę czasową:
• za każdy 1km skrócenia trasy względem wyznaczonego śladu – 10 min,
• za każde 10m mniej przewyższenia względem wyznaczonego śladu – 10 min.
• za każdy 1% mniejszego maksymalnego nachylenia terenu względem wyznaczonego śladu – 10 min
7. Różnica sumy przewyższeń oraz nachylenia terenu będzie obliczana na podstawie danych z serwisu Ride With GPS.
8. Kary czasowe będą naliczane po weryfikacji śladów zawodników. W przypadku wydłużenia trasy bądź zwiększenia przewyższenia i nachylenia terenu na zmienionym odcinku trasy, kary czasowe nie będą naliczane.
9. Dopuszcza się niewielkie odstępstwa od wyznaczonej trasy Wyścigu w celu zjechania na posiłek lub za potrzebą, przy czym na trasę należy wrócić w tym samym miejscu, w którym się z trasy zjechało. Dopuszcza się także powrót na trasę w innym miejscu pod warunkiem, że zmiana trasy nie powoduje skrócenia długości ani zmniejszenia sumy przewyższeń i maksymalnego nachylenia terenu na danym odcinku.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Tour de Van Rysel by Decathlon może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu etapu ukończy 18 lat.
2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w wyścigu jest:
wypełnienie formularza rejestracyjnego i uregulowanie opłaty startowej;
własnoręczne podpisanie Oświadczenia, które zostanie przesłanie uczestnikowi na wskazany adres mailowy i przekazanie Wykonawcy przed startem każdego etapu oraz przedstawienie dokumentu tożsamości, w celu weryfikacji danych podanych w formularzu zgłoszeniowym;
spełnienie wymogów określonych w regulaminie zawodów.
3. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
4. Każdy uczestnik Wyścigu zobowiązany jest do:
• stosowania się do przepisów ruchu drogowego (wyścig odbywa się przy otwartym ruchu)
• noszenia zapiętego kasku przez cały czas trwania wyścigu;
• wgrania trasy do urządzenia mobilnego z funkcją gps i włączenia trackingu (śladu) w celu umożliwienia Wykonawcy weryfikacji przebytego etapu;
5. Ze względów bezpieczeństwa, używanie słuchawek w trakcie jazdy jest zakazane.
6. W uzasadnionych okolicznościach, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w zawodach.
7. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i instrukcji wydawanych przez Organizatorów oraz służby porządkowe.
8. W trakcie zawodów niedozwolone jest :
•lekceważące, agresywne, obraźliwe zachowanie i posługiwanie się obelżywym językiem wobec organizatora, wykonawcy oraz innych uczestników ruchu drogowego, w tym kierowców oraz pieszych;
•popychanie lub fizyczne wspomaganie innego zawodnika;
•korzystanie z zewnętrznej pomocy;
•stwarzanie niebezpiecznych sytuacji dla innych zawodników lub zagrożenia w ruchu drogowym;
•wyrzucanie śmieci poza wyznaczonymi miejscami;
•załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscach publicznych.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania etapu bez konieczności podawania przyczyn.

5. REJESTRACJA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia do będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej SlotMarket.pl.
2. Zgłoszenia do każdego etapu będą przyjmowane online do godz. 16:00 dnia poprzedzającego start danego etapu.
3. Limit uczestników każdego etapu wynosi 15 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu.
4. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem wysokości 20 złotych. Brak opłaty startowej jest równoznaczny z anulowaniem zgłoszenia.
5. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem serwisu transakcyjnego DotPay. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
6. Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
7. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika lub na inny etap.
8.Rezygnację z udziału w Wyścigu należy zgłaszać pisemnie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 9. Całkowity dochód z opłat startowych zostanie przekazany w formie darowizny na Fundację Miasta Sportu i wesprze program społeczny „Ktoś czeka na mnie w domu”, którego celem jest upowszechnianie zasad bezpiecznego wyprzedzania kolarzy przez kierowców samochodów;
10. Aby otrzymać Fakturę VAT w formularzu zgłoszeniowym należy zaznaczyć opcję "Chcę otrzymać Fakturę VAT" lub po zalogowaniu się na swoje konto na SlotMarket.pl, w zakładce Historia zgłoszeń, kliknąć "Chcę otrzymać Fakturę VAT".

6. ŚWIADCZENIA ZAWODNICZE I NAGRODY
1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Tour de Van Rysel by Decathlon otrzymuje:
•ubezpieczenie NNW,
• kask kolarski Van Rysel ????
• napój izotoniczny w bidonie i wodę na trasę
• wsparcie mechanika rowerowego na trasie
• gwarancje transportu z mety na start etapu po zakończonym Wyścigu (zawodnik + rower) oraz zwiezienie z trasy w przypadku defektu lub niemożliwości ukończenia etapu
2. Koszty dojazdu na start etapu, noclegu oraz wyżywienia każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.
3. Zwycięzca każdego etapu otrzyma puchar oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sklep Decathlon, przy którym będzie się znajdowała meta etapu.
3. Zawodnik, który pokona największą liczbę etapów i liczbę kilometrów otrzyma w nagrodę ROWER SZOSOWY ULTRA CF ULTEGRA DI2 VAN RYSEL o wartości detalicznej 15 999,00 złotych. Podatek od nagród zostanie uregulowany przez Organizatora.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje, dotyczące spraw związanych z Tour de Van Rysel, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem na adres: SE Group Sp. z o.o., ul. Czapli 31a, 02-781 Warszawa, z dopiskiem " Tour de Van Rysel by Decathlon - Reklamacja" lub drogą elektroniczną na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia etapu. W przypadku listu poleconego (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące Tour de Van Rysel Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Tour de Van Rysel będzie ostateczna.

8. OOCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych uczestników Tour de Van Rysel by Decathlon jest SE Group sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna.
2. Dane osobowe uczestników Tour de Van Rysel by Decathlon przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia wyścigu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Tour de Van Rysel by Decathlon . Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Tour de Van Rysel by Decathlon, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników wyścigu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

9. UWAGI KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników Tour de Van Rysel by Decathlon obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zapewnia depozyt przed startem oraz depozyt rowerowy na mecie zawodów.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wyścigu bez podawania przyczyn. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
5. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.