7


Zapisy

Trasa
Regulamin

Andrzej Derfert: Nocny Maraton Kanału Bydgoskiego to najstarszy, nieprzerwanie organizowany nocny maraton w Polsce! Zawody są kultowe bowiem gromadzą na starcie stałych uczestników, którzy są symbolem wartości jaką niesie sport a w szczególności biegi maratońskie!

Te zawody, to wielka atrakcja dla uczestniczących w niej osób. Bieg, bowiem rozgrywany jest w nocy w przepięknej scenerii Plant Bydgoskich w unikalnej scenerii, wzdłuż unikatowych zabytków hydrotechniki jakimi są śluzy rodem z XVIII w. na Kanale Bydgoskim, który jest najstarszym śródlądowym kanałem wodnym na obecnym terytorium Polski czynnym do dnia dzisiejszego.

To wyjątkowe w skali kraju przedsięwzięcie każdego roku spotyka się z licznym zainteresowaniem, potwierdzającym jego rosnący prestiż i powszechne uznanie wśród zawodników. Towarzyszące inicjatywie liczne atrakcje, sprawiają, że każdy uczestnik, poprzez czynny udział bądź dopingowanie, może poczuć ducha sportowej atmosfery i doświadczyć artystycznych wrażeń.

Wszyscy zawodnicy otrzymują autorskie, nietuzinkowe odlewane medale, wyjątkowe okolicznościowe koszulki i niespotykane jak na warunki w kraju bogate pakiety startowe. Oferujemy też oryginalne pamiątkowe profesjonalne numery startowe elektroniczne zapisy i pomiar czasu. Zawsze też coś nam gra, głośno i na żywo co jest dużą atrakcją dla biegaczy i kibiców! Klasyfikacja odbywa się aż na 10. dystansach!

bydgoszcz nocny4

Jak pokazują kolejne edycje, w wydarzeniu uczestniczą maratończycy nie tylko z Bydgoszczy a w większości z całego kraju, a także biegacze z Litwy, Łotwy, Szwecji, Czech, Słowacji, Niemiec, Francji, Belgii, Hiszpanii, USA, Kanady, Ukrainy i Białorusi.

W tym roku, 15 czerwca odbędzie się kolejna 14. edycja Nocnego Maratonu Kanału Bydgoskiego!

ZAPISY DO 26 MAJA!

Miejsce: Klub Sportowy „Gwiazda”, 85-350 Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 45.

bydgoszcz nocny3

bydgoszcz nocny2

REGULAMIN

● Zawody rozgrywane są w paku miejskim o zróżnicowanej nawierzchni (szutr, asfalt, ziemia, piach). Mimo, że ubytki w nawierzchni i miejsca niebezpieczne są każdorazowo naprawiane trzeba liczyć się z nierównościami, naniesionymi kamykami, itp. niedogodnościami. Dodatkowo zawody prowadzone są po zmierzchu i w porze nocnej co dodatkowo sprzyja niebezpiecznym sytuacjom!
Mimo, że trasa będzie oświetlona lampami parkowymi zaleca się posiadanie własnego oświetlenia w postaci „czołówki” lub innych akcesoriów. Szczególnie polecamy to biegaczom biegnącym „na czas” i tym, którzy cenią sobie komfort w biegu.
● Zabrania się uczestnictwa rowerzystów, rolkarzy, itp., np. jako pacemaker’ów na trasie maratońskiej podczas zawodów.
● CHODZIARZE NORDIC WALKING BĘDĄ DOPUSZCZENI DO ZAWODÓW TYLKO I WYŁĄCZNIE Z KIJAMI POSIADAJĄCYMI WYRAŹNE ELEMENTY ODBLASKOWE!
1. CEL
Kontynuacja tradycji najstarszego, nieprzerwanie rozgrywanego nocnego maratonu w Polsce,
Podtrzymanie kultowości imprezy, czyli gromadzenie na starcie stałych uczestników, którzy są symbolem wartości, jaką niesie sport a w szczególności biegi maratońskie,
Promocja Miasta Bydgoszczy w Polsce, Europie i na świecie,
Propagowanie walorów sportowo-rekreacyjnych Plant Bydgoskich, parku położonego wzdłuż unikatowego zabytku hydrotechniki, jakim jest Stary Kanał Bydgoski, najstarszej w Polsce, w pełni ukończonej drodze wodnej, która połączyła dorzecza Europy Zachodniej i Wschodniej,
Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa w unikalnej scenerii - nocą,
Krzewienie kultury fizycznej i sportu – możliwość pokonania krótszego dystansu niż maratoński
Popularyzacja biegów długodystansowych,
________________________________________
2. ORGANIZATORZY
Portal biegowy – POLSKIE Maratony.PL ,
Klub Sportowy „Gwiazda” Bydgoszcz, rok założenia 1920
3. TERMIN I MIEJSCE
15 czerwca 2019 r. (sobota) - start biegu o godzinie 21:00,
16 czerwca 2019 r. (niedziela) – wyłączenie pomiaru czasu o godzinie 03.00,
Biuro zawodów - KS „Gwiazda”, Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 45
________________________________________
4. TRASA
Trasa prowadzi alejkami parkowymi o nawierzchni szutrowo-asfaltowej (przewaga szutru), wokół Starego Kanału Bydgoskiego. Długość okrążenia wynosi 4,2195 km, czyli dokładnie 1/10 dystansu maratońskiego. Trasa oświetlona lampami parkowymi.
Ukształtowanie terenu. START/META - 53,09 m n.p.m., połowa trasy przed nawrotem (mniej więcej na 1/4 pętli) - 49,62 m n.p.m., nawrót - 45,95 m n.p.m. Czyli do nawrotu biegniemy w "dół" a potem do startu pod "górkę".
Start w okolicy KS „Gwiazda” przy ul. Bronikowskiego w kierunku centrum, nawrót na IV Śluzie przy ul. Wrocławskiej. Trasę można zobaczyć tutaj TRASA


________________________________________
5. DYSTANS, POMIAR CZASU, LIMIT
Zawody będą rozgrywane na każdym dowolnie wybranym dystansie będącym wielokrotnością 1/10 dystansu maratonu. Ukończenie biegu na innym - niż zadeklarowanym - dystansie jest dopuszczalne i nie skutkuje niesklasyfikowaniem w zawodach.
Taką zmianę dystansu trzeba zgłosić w biurze zawodów podczas weryfikacji a najpóźniej po zakończeniu biegu!
1/10 maratonu 4,2195km
2/10 maratonu 8,439km
3/10 maratonu 12,6585km
4/10 maratonu 16,878km
półmaraton
6/10 maratonu 25,317km
7/10 maratonu 29,5365km
8/10 maratonu 33,756km
9/10 maratonu 37,9755km
maraton
Pomiar czasu – elektroniczny za pomocą chip’ów zwrotnych mocowanych do obuwia biegacza. Wymagany jest zwrot chipa na mecie!!!
Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej lub spodenek pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości
Numer startowy jest unikalny i pamiątkowy a po biegu jest własnością uczestnika,
Limit czasu dla wszystkich dystansów wynosi 6 godzin,
Zawodnicy kończący okrążenie po upływie limitu czasu zobowiązani są do przerwania biegu.
________________________________________
6. UCZESTNICTWO
W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu startu mają ukończone 18 lat,
Dopuszcza się uczestnictwo chodziarzy Nordic Walking i piechurów.
CHODZIARZE NORDIC WALKING BĘDĄ DOPUSZCZENI DO ZAWODÓW TYLKO I WYŁĄCZNIE Z KIJAMI POSIADAJĄCYMI WYRAŹNE ELEMENTY ODBLASKOWE!
Do biegu zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które w wyznaczonym terminie dokonały zgłoszenia i opłaciły wpisowe oraz zostały zweryfikowane w biurze zawodów.
________________________________________
7. UBEZPIECZENIE
Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie grupowego ubezpieczenia NNW w zakresie obejmującym w szczególności:
• ● Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku
• ● Świadczenie z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Uczestnik ma prawo wglądu do umowy ubezpieczenia oraz właściwych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które udostępnione będą w biurze zawodów.
Każdy uczestnik może indywidualnie ubezpieczyć się w szerszym - niż opisany powyżej - zakresie na własny koszt.
________________________________________
8. ZGŁOSZENIA, WERYFIKACJA
Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie ze strony http://super-sport.com.pl do dnia 26.05.2019r.
Z dniem 27.05.2019 lista zostanie zamknięta.
Wysyłając formularz, zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizatorów oraz wyraża zgodę na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Zgłaszający udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach wykorzystania, w tym w szczególności, zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach utrwalonego wizerunku, emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych utrwalonego wizerunku,
Wysyłając formularz on-line i/lub podpisanie „Karty Zgłoszenia” w formie papierowej w biurze zawodów, zgłaszający akceptuje ten regulamin,
Obowiązkowa weryfikacja zawodników w biurze KS „Gwiazda” będzie możliwa 15 czerwca 2019 r. (sobota) w godzinach od 16.00 do 20.30. Obowiązuje posiadanie dowodu tożsamości.
________________________________________
9. WPISOWE
Wpisowe za bieg, niezależnie od zadeklarowanego dystansu wynosi:
60 zł – płatne do 30.11.2018r.
75 zł – płatne do 28.02.2019r.
90 zł – płatne do 26.05.2019r.
Opłatę startową należy wnosić tylko i wyłącznie poprzez system płatności elektronicznej firmy dotpay, udostępniony podczas rejestracji. http://super-sport.com.pl
Opłata manipulacyjna za wpłatę on-line zawiera się w kwotach opłaty za bieg.
Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia do biegu. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.
Z dniem 26.05.2018 wpłaty zostają zamknięte. Organizator w dniu zawodów będzie posiadał pewną ilość pakietów startowych i wyda je chętnym do udziału w zawodach za opłatą w kwocie 120 zł, płatne gotówką w biurze zawodów.
Wpłaty dokonane po 26.05.2019r. nie będą w żadnym stopniu wiążące dla organizatora i nie będą podlegały zwrotowi.
Przez pakiet startowy rozumiemy medal, koszulkę i inne ewentualne upominki uzależnione od budżetu imprezy,
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, jednak podlega przeniesieniu na innego uczestnika biegu.
________________________________________
10. ŚWIADCZENIA
Osoby, które ukończą bieg otrzymają medal, taki sam dla wszystkich dystansów czyli maratoński.
Każdy uczestnik, zgłoszony i opłacony do 25.05.2019r, ma zagwarantowany pakiet startowy w skład którego wchodzą: medal, koszulka w rozmiarówce i inne ewentualne upominki uzależnione od budżetu imprezy,
Każdy uczestnik otrzyma oryginalny pamiątkowy numer startowy,
Organizator zapewnia poczęstunek po biegu,
Organizator umożliwi uczestnikom pobranie ze strony http://super-sport.com.pl iindywidualnego dyplomu z biegu,
Podczas biegu będzie obecna karetka pogotowia.
Aby ją przywołać dzwonimy i podajemy dokładną lokalizację zdarzenia,
Krótko przed zawodami - drogą elektroniczną - podamy numer telefonu do ratownika medycznego w karetce. Będzie to również ogłoszone na profilu biegu na FB.
Trasę biegu będzie monitorował również mobilny ratownik medyczny.
Na trasie biegu organizator zapewni zimne i ciepłe napoje, słodycze i banany oraz umożliwi wystawienie własnych odżywek,
Organizator zapewnia bezpłatne noclegi w KS „Gwiazda” od 15 czerwca 2019 r. (sobota) do 16 czerwca 2019 r. (niedziela), udostępnione będą materace,
Organizator zapewnia depozyt rzeczy; przekazanie i odbiór rzeczy za okazaniem numeru startowego. Za rzeczy nie oddane do depozytu organizator nie odpowiada.
Przebieralnie, umywalki, wc i prysznice na terenie obiektu KS „Gwiazda”. Dostęp do tych urządzeń mocno ograniczony dla Pań,
Obiekt dysponuje:
PIĘTRO
– pomieszczenie jednoosobowe z umywalką i WC
PARTER
- dwie przebieralnie, damska i męska,
- POMIESZCZENIE WIELOOSOBOWE- natrysk z 7. stanowiskami, ogólnodostępny, zwyczajowo męski,
- POMIESZCZENIE WIELOOSOBOWE - toaleta z trzema kabinami WC, dwoma umywalkami i dwoma pisuarami, ogólnodostępne, zwyczajowo męskie,
- POMIESZCZENIE JEDNOOSOBOWE – prysznic, umywalka i WC, tylko dla kobiet.
W okolicy START/META będą dostępne toalety przenośne.
________________________________________
11. KLASYFIKACJE, NAGRODY
Podczas biegu będzie prowadzona klasyfikacja OPEN,
W pierwszej kolejności sklasyfikowani zostaną zawodnicy, którzy ukończą maraton (42.195km.) – dalsza klasyfikacja według przebiegniętego dystansu.Osobno dla Nordic Walking.
Zawodniczka i zawodnik za pierwsze miejsce w maratonie (bieg) otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody dla kobiet i mężczyzn za drugie i trzecie miejsca w maratonie (bieg) będą uzależnione od budżetu imprezy i nie są gwarantowane.
________________________________________
12. INFORMACJE I KONTAKT
Informacje będą udostępnione na portalu POLSKIE Maratony.PL ,
Wyniki będą podane na witrynie super-sport.com.pl
Galeria zdjęć i relacja z imprezy będzie dostępna na portalu POLSKIE Maratony.PL,
Kontakt z organizatorami:
POLSKIE Maratony.PL– Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - kom. 516 960 682 – dyrektor maratonu
KLUB SPORTOWY „Gwiazda” - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - telefon 52 3797801, kom. 517 495 683.
________________________________________
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line i/lub podpisanie „Karta Zgłoszenia” w formie papierowej w biurze zawodów oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Maratonie lub na krótszym dystansie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Maratonie lub na krótszym dystansie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w limicie czasu,
Wszystkich startujących obowiązuje podpisanie oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność,
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym zobowiązany jest poinformować zawodników przed biegiem,
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora Nocnego Maratonu Kanału Bydgoskiego
________________________________________
Andrzej Derfert, dyrektor zawodów
Nocny Maraton Kanału Bydgoskiego od 2007r. 14. edycja
Bydgoszcz, wrzesień 2018r.