XXV Bieg Konstytucji 3 Maja w Warszawie - 3.05.2015 - cz. 1


(310/311)